Contrafacerea şi pirateria au consecinţe alarmante asupra economiei europene. Uniunea Europeană este cel de-al doilea importator mondial de bunuri şi servicii şi datorită faptului că piaţa sa unică este larg deschisă şi transparentă, este expusă unui veritabil risc de a fi invadată de produse contrafăcute. Deputaţii europeni solicită o mai bună respectare a drepturilor intelectuale la nivel mondial. Raportul a fost adoptat cu 309 voturi pentru şi 232 împotrivă.

“Piaţa contrafacerilor valorează aproximativ 500 miliarde EUR, reprezentând în jur de 7-10% din comerţul mondial.” a declarat raportorul PE, Gianluca Susta (ALDE, Italia). Aceste practici ilegale cauzează pierderea a sute de mii de locuri de muncă calificate şi bine plătite în Europa, unde se estimează că s-au pierdut 200 000 de locuri de muncă.
 
Având în vedere că economia UE s-a specializat în produse de înaltă calitate, cu valoare adăugată mare, adesea protejate de drepturile de proprietate intelectuală, protejarea proprietăţii industriale este aşadar un instrument esenţial pentru sprijinirea competitivităţii externe a industriei europene.
 
“Contrafacerea reprezintă un fenomen pluriform şi diversificat, care are grade diferite de gravitate şi afectează aproape toate sectoarele economice” şi există un număr din ce în ce mai mare de tipuri de produse contrafăcute, care nu se mai limitează la produsele de lux şi de înaltă calitate, ci includ şi produse de uz comun, cum ar fi jucăriile, medicamentele, produsele cosmetice şi produsele alimentare.
 
O mai bună informare a consumatorilor
Nu tuturor consumatorilor le este clar că prin achiziţionarea unui produs care are o origine dubioasă se comite o infracţiune. De aceea,  statele membre ar trebuie să sporească acţiunile de sensibilizare şi informare în procesul de combatere a contrafacerii şi să realizeze, pentru a extinde programele de educaţie a consumatorilor în Europa şi în ţările în curs de dezvoltare, acţiuni precise însoţite de o finanţare adecvată, pentru a evita riscurile asociate produselor contrafăcute potenţial periculoase.
 
Acordul comercial împotriva contrafacerii (Anti-Counterfeiting Trade Agreement -ACTA)
Potrivit raportorului e nevoie de propuneri concrete şi coerente pentru o politica europeană coordonată şi consecventă. Acest fenomen trebuie combătut la nivel internaţional cu ajutorul iniţiativelor bilaterale şi multilaterale precum acordul comercial împotriva contrafacerii şi aplicarea deplină a acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs). Gianluca Susta este de părere că “mulţi membri ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) nu au fost capabili sau nu au dorit să asigure aplicarea deplină a acestui acord. Comisia ar trebui, prin urmare, să promoveze iniţiative diplomatice adecvate pentru a garanta că standardele minime stabilite prin Acordul TRIPS sunt aplicate corect de către toţi membrii OMC.”
 
„Fabricat în…” şi trasabilitatea produselor importate
Adoptarea de către Consiliu a unui regulament care să prevadă introducerea menţiunii obligatorii a ţării de origine a anumitor produse importate din ţările terţe în UE “nu va creşte doar transparenţa originii anumitor produse, cum ar fi textilele, care sunt adesea contrafăcute, ci va aduce o contribuţie importantă la combaterea contrafacerilor.”, a  mai declarat raportorul PE.

[Sursa: www.europarl.europa.eu]