DE REŢINUT! Partea specială a dreptului penal român cuprinde ansamblul normelor speciale de drept penal ce descriu faptele (comisive sau omisive) susceptibile să constituie infracţiuni şi stabilesc conditiile în care ele trebuie să fie săvârşite pentru a fi considerate ca atare. Tot prin normele speciale se stabilesc pedepsele ce pot fi aplicate pentru fiecare tip de infracţiune în parte prevăzându-se expres, atât natura pedepselor, cât şi limitele speciale ale acestora.

LISTA DE ARTICOLE, STUDII SI BROSURI DISPONIBILE IN ACEASTA CATEGORIE: