Atribuţiile şi responsabilităţile Secretarului general sunt definite de Statutul Consiliului Europei, de Statutul personalului şi anexele sale, de Regulamentul financiar, precum şi de directivele pe care el le primeşte din partea Comitetului Miniştrilor.

Secretarul general adjunct îl ajută, cu titlu permanent, pe Secretarul general în conducerea ansamblului serviciilor, cu excepţia Grefei Adunării. În cazul în care Secretarul general este absent sau nu este disponibil, ei îl înlocuieşte şi exercită toate atribuţiile acestuia.

Grefierul Adunării îşi exercită atribuţiile sub autoritatea directă a Secretarului general sau, dacă acesta este absent sau indisponibil, sub autoritatea Secretarului general adjunct.

Secretarul general adjunct şi Grefierul Adunării se înlocuiesc unul pe celălalt în caz de absenţă prelungită sau de indisponibilitate gravă. Ei se informează reciproc în privinţa activităţilor lor.

În caz de absenţă simultană a Secretarului general şi a adjunctului său, interimatul funcţiilor Secretarului general se exercită, în ordine, fie de Grefierul Adunării, fie, în absenta sa, de directorul cu cea mai mare vechime în cadrul Organizaţiei.

Secretariatul Comitetului Miniştrilor, aflat în subordinea directă a Secretarului general şi a adjunctului său, asigură serviciile de secretariat pentru reuniunile Comitetului la toate nivelurile din toate domeniile intrând în sfera de competenţe a acestuia.

Directorii generali şi adjuncţii lor, şefii de servicii şi ceilalţi funcţionari ai Secretariatului sunt supuşi autorităţii ierarhice a Secretarului general. Fiecare membru al Secretariatului îşi exercită funcţiile şi fiecare superior ierarhic îşi exercită autoritatea în numele Secretarului general.