VATICANUL. CAPACITATEA DE A INCHEIA TRATATE INTERNATIONALE

Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale – concordate, fie în domeniul temporal.

Autorii fac distincţie între tratatele pe care Pontiful Suveran le încheie, ca şef de stat şi tratatele (numite concordate) pe care le încheie, ca şef al Bisericii (având legătură cu statutul juridic al bisericii şi credincioşii de pe teritoriul statului contractant).

Unii autori au considerat această distincţie ca lipsită de fundament (pe motiv că Vaticanul nu este stat) şi fără interes în materie de tratate (regulile aplicabile fiind aceleaşi în ambele cazuri).

Dacă Sfântul Scaun încheie înţelegerile respective în calitate de subiect de drept internaţional şi nu de şef al Bisericii, indiferent de obiectul reglementării, acesta este un tratat internaţional; în caz contrar, ar urma să se extindă în mod excesiv regulile tratatelor cu privire la relaţii care nu ţin de dreptul internaţional.

L. Delbez, Les principes generaux du droit international public, 1964, p. 315.