Monthly Archives: March 2009

Imunitatea de jurisdicţie penala a agentului diplomatic

Agentul diplomatic este exceptat de la jurisdicţia penală a statului acreditar; ca atare el nu poate fi urmărit în faţa instanţelor penale ale statului acreditar şi nici să fie jenat de vreo autoritate judiciară sau de poliţia acestuia. Dacă agentul diplomatic comite o infracţiune, doctrina şi practica dreptului internaţional sunt de acord, în prezent, că […]

Continutul contractului de comert international

Ansamblul drepturilor şi obligaţiilor stipulate de părţile contractante constituie conţinutul contractului de comerţ internaţional. În toate lucrările de specialitate s-a subliniat importanţa conţinutului contractelor de comerţ internaţional. Astfel, s-a atras atenţia că, orice contract de comerţ internaţional trebuie să îndeplinească toate condiţiile de valabilitate ale unui contract, aşa cum este acesta reglementat de dreptul comun […]

Managementul timpului

Managementul timpului are ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de management al timpului pentru fiecare membru al unei organizaţii. Managementul timpului reprezintă una din marile probleme organizaţionale, o problemă care poate fi rezolvată numai prin dezvoltarea abilităţilor necesare. Rezultatele obţinute de orice persoană, în orice domeniu de activitate, depind sensibil de utilizarea timpului. În cazul […]

Pe plan central, activitatea executivă era încredinţată domnitorului (după 1881 regelui), care  o exercita prin Guvernul său şi prin miniştri ce erau numiţi şi revocaţi de el. Atribuţiile executive ale domnitorului, deşi îngrădite formal prin Constituţie, avea, în fapt, o pondere însemnată. Constituţia din 1866 nu face referiri directe la Guvern şi nici la Primul […]

Autorităţile federale ale Elveţiei sunt Adunarea Federală şi Consiliul Federal. Adunarea Federală se compune din două secţiuni (consilii): Consiliul Naţional, alcătuit din 200 de deputaţi, aleşi în raport cu numărul populaţiei cantoanelor, desemnaţi pe baza unui sufragiu direct, într-un număr de 26 circumscripţii, reprezentând 20 cantoane şi şase seimicantoane şi Consiliul Cantoanelor, compus din 46 […]

Natura tratamentului aplicabil strainilor

În privinţa tratamentului aplicabil străinilor se constată existenţa mai multor tipuri de regimuri. Subliniem însă că nici în această privinţă nu există reguli de drept cu aplicabilitate generală. Statele îşi rezervă dreptul de a refuza străinilor aplicarea dreptului intern în anumite domenii, precum: q       efectuarea de către străini a anumitor munci salariate; q       exercitarea unui […]

În contextul în care, la acest început de an 2009, un nou val de probleme a izbucnit din cauza negăsirii unui acord eficace între Ucraina şi Rusia în problema gazului, credem că este binevenită o scurtă prezentare a Proiectului NABUCCO, proiect care după cum mulţi dintre noi ştim sau poate nu, ar putea reprezenta o soluţie […]

În literatura de specialitate s-au dat multe definiţii partidelor politice, autorii acestora încercând să surprindă elementele determinante conform concepţiei fiecăruia. Astfel, partidul este o „reuniune de mici grupuri diseminate prin ţară şi legate prin instituţii coordonatoare”, sau partidul desemnează „o organizaţie stabilă, vizând cucerirea şi exercitarea puterii, contând în acest scop pe sprijinul popular”. Având […]

definitia adoptiei

Av. EDUARD DRAGOMIR Potrivit art. 1 din noua lege privind adopţia – Legea nr. 273/2004 – adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Din momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie încetează filiaţia firească dintre copilul adoptat şi părinţii […]