Monthly Archives: June 2009

VATICANUL. CAPACITATEA DE A INCHEIA TRATATE INTERNATIONALE Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale – concordate, fie în domeniul temporal. Autorii fac distincţie între tratatele pe care Pontiful Suveran le încheie, ca şef de stat şi tratatele (numite concordate) pe care le încheie, ca şef al […]

Tratatul international

Tratatul internaţional este actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber-exprimată între două sau mai multe state cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce în relaţiile lor politice, economice, culturale etc. Potrivit unei alte definiţii, tratatul este un act juridic încheiat […]

 TEORII PRIVIND CLASIFICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE de Av. Eduard Dragomir Preocupări pentru clasificarea tratatelor internaţionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii împărţeau tratatele în pactiones (pacte), sponsiones (promisiuni) şi foedera (alianţe). Hugo Grotius împărţea tratatele în două categorii: q       tratate care consacră obligaţii decurgând din dreptul natural; q       tratate […]

Miscarile de eliberare nationale. Capacitatea de a incheia tratate În momentul în care o mişcare de eliberare naţională ajunge să se constituie într-un stat nou, se încheie de cele mai multe ori, un acord cu statul pe seama căruia poporul respectiv îşi dobândeşte independenţa. Această procedură este opusă sistemului în care există o evoluţie constituţională […]

Locul si rolul comunicarii in activitatea de marketing

În zilele noastre, când atât complexitatea ofertei şi a ofertanţilor, cât şi a volumului şi structurii nevoilor cresc într-un ritm alert, pentru producător este foarte important să comunice potenţialilor clienţi datele necesare, pentru a cunoaşte avantajele ce le oferă produsele lui, iar pe de altă parte să recepţioneze reacţiile acestora, care sunt surse de informaţii […]

Sectorul public mai multe funcţii majore şi anume: q       funcţia de alocare q       funcţia de distribuţie a veniturilor q       funcţia de stabilizare a. Funcţia de alocare se referă la implicarea statului în mecanismul pieţei în vederea determinării tipului şi calităţii unui serviciu public şi la posibilităţile de creştere a veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor necesare prestării […]

Scopul adoptiei

Adopţia este o măsură de protecţie a drepturilor copilului şi se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului. Aceste dispoziţii legale exprimă deopotrivă finalitatea socială şi finalitatea familială a instituţiei adopţiei, care are scopul de a înlocui instituţia juridică a ocrotirii părinteşti. Adopţia îndeplineşte un important rol social şi familial, contribuind nu numai la […]

Functia de reprezentare a misiunilor diplomatice

Funcţia misiunii diplomatice de a reprezenta statul acreditant este una dintre cele mai vechi – prin ea misiunile permanente afirmându-se în modul cel mai pregnant, chiar din momentul apariţiei lor ca organe ale relaţiilor externe ale statelor; ea este considerată în doctrină ca fiind funcţia principală, fundamentală a misiunii diplomatice. Sarcina primordială a fiecărui membru […]

La 20 februarie 1938, regele Carol aI II-lea a prezentat naţiunii „spre bună ştiinţă, învoire şi aprobare” proiectul noii Constituţii a României. Plebiscitul organizat a culminat cu promulgarea Constituţiei de către şeful statului la 27 februarie 1938. Aşadar, fără respectarea  reglementărilor de revizuire din Constituţia din 1923, pe care jurase, Regele Carol al II-lea a […]

Reglementarea juridica a cazierului fiscal

Instituţia juridică a cazierului fiscal cunoaşte o reglementare modernă stabilită prin Ordonanţa nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal cu modificările  şi completările ulterioare. Vrei mai multe informaţii despre CAZIERUL FISCAL? Cumpără acum STUDIUL: REGLEMENTAREA JURIDICA A CAZIERULUI FISCAL, realizat in 2006 CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!    PREŢ – 3 […]

Activitatea partidelor politice şi a altor formaţiuni angajate în campania electorală continuă, în cadrul Parlamentului, prin formarea “grupurilor parlamentare” sau a “grupurilor politice”, alcătuite de regulă din parlamentarii care aparţin aceleiaşi formaţiuni sau care subscriu aceluiaşi program ori sunt adepţii aceloraşi idei. Sistemul grupurilor parlamentare este compatibil numai cu principiul pluralismului politic. Grupurile parlamentare asigură […]

Notiunea de strain. Statutul juridic al strainilor

Prin străin se înţelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăţenia acestuia ci a unui alt stat. Sunt, de asemenea, asimilaţi străinilor persoanele fără cetăţenie (apatrizi), ca şi refugiaţii. Regimul străinilor este, în principiu, stabilit de fiecare stat, care determină prin legislaţia sa, ca şi prin actele administraţiei şi […]