Monthly Archives: June 2009

În general, prin agresiune se înţelege orice act de atac asupra unei persoane, care este neprovocat. Agresiunea a fost definită ca „un comportament deliberat, întreprins cu intenţia de a dăuna sau de a aduce prejudicii unui alt individ care nu doreşte să fie tratat în acest mod”. După cum uşor se poate observa, această definiţie […]

         Înfiinţarea în 1861 a unei Curţi de Casaţie unică pentru Principatele române a constituit o măsură importantă nu numai din punct de vedere al organizării judecătoreşti, dar şi din punct de vedere politic. Legea de organizare judecătorească din 1865 a contribuit la realizarea unificării justiţiei, până la punerea ei în aplicare continuând să funcţioneze […]

           Deosebit de obligaţia de întreţinere dintre soţi, legea, prin art. 41 alin. 2-5 C. fam., reglementează o astfel de îndatorire şi în relaţia dintre foştii soţi. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile în materia căsătoriei putative (art. 24 alin. 1 C. fam.). Obligaţia legală de întreţinere dintre foştii soţi divorţaţi sau foştii soţi din căsătoria desfiinţată […]

Irlanda – PARADIS FISCAL .           Originile paradisului fiscal irlandez trebuie căutate în perioada imigrării. În trecut, plecările către Marea Britanie şi Statele Unite au fost atât de numeroase încât, pentru a-şi recupera imigranţii, Irlanda a luat măsuri de incitare fiscală care presupuneau acordarea de scutiri investitorilor străini. Aceste măsuri se află în curs de […]

Suprastaliile (Demurage)

Termenul (în engleză, “demurrage”) are o dublă semnifi­caţie. El exprimă mai întâi timpul de depăşire a zilelor de stalii, iar în al doilea rând, suprastaliile înseamnă suma ce trebuie plătită armatorului de către navlositor pentru compensarea acestui interval adiţional de imobilizare a navei. Sub primul aspect, suprastaliile încep să curgă de plin drept de la […]

Cel mai controversat dintre regii României este, fără îndoială, Carol al II-lea. Foarte mulţi au văzut în el principalul vinovat pentru dezmembrarea statului român la începutul celui de al doilea război mondial. Carol al II-lea a instaurat prima dictatura din România secolului al XX-lea. Viaţa lui aventuroasa a fost criticata de către toţi contemporanii săi, […]

Abandonul copilului. Forme de abandon

Creşterea violenţei îndreptată asupra copilului reprezintă una dintre problemele sociale cele mai dramatice cu care se confruntă societăţile contemporane. Violenţa în general şi cea în cadrul familiei în special, nu include doar violenţa fizică (vătămare, lovire, chiar şi omor) ci şi violenţa verbală (insultă, ameninţare), violenţa psihologică (şantaj, denigrare, umilire, ignorare, abandon, izolare), violenţa sexuală, […]

Inviolabilitatea agentului diplomatic

Pentru a asigura inviolabilitatea diplomatică, statul acreditar are obligaţia de a se abţine de la oricare acţiune de constrângere împotriva unui diplomat. De inviolabilitatea personală se bucură şi curierii diplomatici, pe baza unui document oficial care trebuie să ateste această calitate. Convenţia de la Viena stipulează că persoana agentului diplomatic este inviolabilă precum şi locuinţa, […]

Inviolabilitatea sediului misiunii diplomatice

Inviolabilitatea sediului misiunii diplomatice se referă la birourile misiunii cât şi la locuinţele agenţilor diplomatici. Aceasta constă în faptul că autorităţile statului acreditar au obligaţia de a nu permite funcţionarilor lor să pătrundă în aceste clădiri fără aprobarea şefului misiunii diplomatice şi de asemenea, au obligaţia de a lua măsuri pentru a proteja localurile misiunii […]

Raţiunea de a fi a unui parlament este aceea de a acţiona. Altminteri, parlamentul rămâne doar decorul unor parlamentări terne, inutile şi iritante. Produs al voinţei generale şi forma de exprimare a acestei voinţe, parlamentul trebuie să acţioneze în sensul ei. Funcţiile semnifică rolul parlamentului, iar procedurile constituţionale sunt mijloacele tehnice, constituite ca atare, pentru […]

Declaraţia drepturilor copilului Declaraţia Drepturilor Copiilor este cea de-a doua Declaraţie după Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Această Declaraţie privind drepturile copiilor a apărut în anul 1959 şi a fost prezentată de către Naţiunile Unite. Scopul acestei declaraţii a fost pentru a forţa conducerea sau guvernele să adopte noi legi sau să modifice legile deja […]

Puterea legislativă este exercitată de cele două Camere – Camera reprezentanţilor şi Senatul. În timp ce prima – în sistemul Constituţiei din 1831 – era aleasă exclusiv de cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani, cea de a doua cuprindea (şi cuprinde şi azi) atât membri aleşi, cât şi membri desemnaţi de consiliile provinciale […]