Monthly Archives: June 2009

Între cele două noţiuni există o legătură care se regăseşte, în principal, în aceea că numai în măsura în care se recunoaşte străinilor un anumit drept se pune problema conflictului de legi. Raportul dintre cele două noţiuni este diferit după cum este vorba despre persoana fizică sau persoana juridică. La oricare dintre cele două s-ar […]

Politica fiscală este un atribut al suveranităţii naţionale şi este parte importantă a politicii economice a unei ţări, în această calitate ea participând la finanţarea cheltuielilor publice şi la redistribuirea veniturilor. În Uniunea Europeană, responsabilitatea politicii fiscale revine, în principal, statelor membre care pot delega o parte din aceste competenţe nivelurilor regionale sau locale în […]

Tribunalul de Primă Instanţă

Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene a fost creat la sfârşitul anilor `80 pentru a uşura munca desfăşurată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. Care este compoziţia lui ? Cum funcţionează ? Care sunt procedurile ? Acestea sunt doar câteva întrebări la care se va răspunde în cadrul acestui studiu. Vrei mai multe […]

Proprietatea colectiva a gintii

Proprietatea colectivă a ginţii – ager gentilicus constituia prima formă de proprietate asupra pământului pe care au cunoscut-o romanii. Deci, în epoca prestatală a Romei pământul, ca principal mijloc de producţie, se afla în proprietatea colectivă a ginţii. Dacă proprietatea apare tot aşa de veche ca şi omenirea, apropriaţiunea individuală nu s-a manifestat de la […]

Solutii pentru prevenirea si combaterea stresului la locul de munca

Referitor la soluţiile de prevenire şi combatere a stresului, se pot aminti: ð                 Dezvoltarea profesională – educaţia pe parcursul întregi vieţi, conştientizarea necesităţii de a fi sănătos, pentru ca să poţi fi de folos ţie şi celor din jur (familie, loc de muncă, societate). ð                 Dezvoltarea organizaţiilor – (organizare, comunicare, managementul resurselor umane să cuprindă […]

Economiile dezvoltate de astăzi sunt, pe de o parte, produsul mecanismelor pieţei şi, pe de altă parte, prelungirea funcţiilor pe care statul, de-a lungul timpului, le-a revendicat în ceea ce priveşte acţiunea politică în societate. De altfel, baza funcţională a acestor economii este asigurată, în general, de principiile care guvernează manifestarea procesului de piaţă, iar […]

Monarhia constitutionala CAROL I: Contextul socio-politic

Actul unirii Moldovei cu ţara Românească a determinat profunde transformări în ceea ce priveşte organizarea aparatului de stat şi implicit noi reglementări legislative atât în ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială, cât şi în ceea ce priveşte organizarea legislativă în cele mai importante domenii ale activităţii administrative. În condiţiile realizării statului modern român se impunea reglementarea […]

În baza acestui principiu, strategiile şi măsurile comunitare, indiferent de domeniul pe care îl vizează, trebuie să ia în considerare cerinţele protecţiei mediului. Principiul de faţă stipulează cerinţa ca orice activitate comunitară să ţină seama de impactul pe care îl au asupra mediului măsurile individuale, iar protecţia mediului trebuie să fie integrată în definirea şi […]

Etimologia termenului de “INTEGRARE” [Articol]

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte verbul “a integra” prin “a include, a îngloba, a încorpora, a armoniza într-un tot”, iar substantivul „integrare” prin “acţiunea de a (se) integra şi rezultatul ei”. Termenul provine din latinescul “integro­are” care înseamnă: a pune la un loc, a întregi, a completa, a reuni mai multe părţi într-un tot […]

Constitutia din 1866

Constituantul din 1866 nu a ţinut cont de tradiţiile constituţionale româneşti, elaborând practic o constituţie care este, practic, o traducere fidelă a Constituţiei Belgiei din 1831. O privire generală asupra Constituţiei justifică aprecierea că aceasta a marcat introducerea definitivă a instituţiilor de guvernare de tip reprezentativ în organizarea de stat a României. Cu toate acestea […]

Contractul de CHARTER PARTY

Există două tipuri de transport pe mare: transport cu nave de linie şi transportul cu nave tramp. Transportul cu nave tramp se realizează pe bază de contracte de navlosire (charter party). Se pune la dispoziţia navlositorului pentru transport, o navă, părţi dintr-o navă sau un anumit spaţiu. Acest contract se încheie în cazul navigaţiei tramp, […]

Mediul si protejarea sa prin mijloace juridice

Prin acţiunile sale omul a încercat întotdeauna să modeleze natura, care avea legi aspre ce trebuiau respectate pentru a supravieţui. Tocmai datorită nerespectării  acestor legi s-a adus atingere armoniei şi echilibrului mediului înconjurător şi împreună cu consumul prea rapid a resurselor naturale faţă de forţa lor de regenerare s-a ajuns la actuala “criză ecologică”. Actuala […]