Monthly Archives: June 2009

Prezentare pe scurt: Veritabilă constituţie europeană, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului utilizează, în mod inevitabil, noţiuni care primesc calificări diferite în multitudinea sistemelor juridice ale statelor europene. Astfel, de exemplu, în noţiunea de lege, unele sisteme de drept includ şi jurisprudenţa, în timp ce altele includ doar legislaţia emisă de Parlament; tot astfel, de exemplu, […]

Managementul stresului. Tipuri de stres

Stresul a fost clasificat în numeroase feluri, în funcţie de criteriul ce a stat la baza clasificării. O modalitate de clasificare este în următoarele tipuri de stres: bazal, cumulativ şi traumatic. Stresul bazal este determinat de experienţele zilnice, la  care se adaugă lipsa de activitate, specifică multor sarcini, carac­terul monoton, rutinier al acestora, precum şi […]

Comisia de arbitraj pentru fosta Iugoslavie a fost instituită prin Declaraţia asupra Iugoslaviei adoptată la 27 august 1991 de către miniştrii de externe din 12 state. Iniţial, Comisia era compusă din cinci preşedinţi ai curţilor constituţionale din statele membre ale Comunităţii. După Conferinţa de la Londra asupra fostei Iugoslavii din 26-27 august 1992, Comisia este […]

Originile protecţiei sociale se plasează în 1978, iar Guvernul are responsabilitatea organizării, coordonării şi subvenţionării unui sistem de securitate sociala unificat. La acestea se pot adăuga şi alte instituţii private non profit care sunt controlate de stat. Asistenţa medicală este asigurată gratuit şi este administrată de un Serviciu Naţional de Sănătate. Serviciul Naţional de sănătate […]

România a militat întotdeauna pentru recurgerea la mijloacele paşnice în vederea soluţionării diferendelor dintre state şi pentru evitarea pe cât posibil a războiului având un rol activ în acest sens. De asemenea, important este de subliniat faptul că, încă din primele momente ale participării României la prima Conferinţă de pace de la Haga din 1899 […]

Acordurile regionale de asistenţă mutuală sunt acordurile încheiate între statele care se află în aceeaşi regiune geografică, prin care părţile se obligă să-şi acorde ajutor reciproc împotriva agresiunii. Aceste tratate pot constitui un mijloc eficace de asigurare a securităţii în diferite regiuni ale globului, de luptă împotriva războaielor agresive şi pentru consolidarea păcii în lume. […]

Tribunalul International de la Tokyo

Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce a fost stabilit în acest oraş. El a fost înfiinţat în condiţii istorice asemănătoare cu cele ale Tribunalului de la Nürnberg. Înfiinţarea unui asemenea tribunal a fost convenită în cuprinsul […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, este documentul care a avut o însemnătate excepţională pentru elaborarea şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional şi care înscrie, chiar în primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în […]

Această perioadă de colaborare dintre România şi O.I.M începe odată cu revenirea ţării noastre în cadrul organizaţiei pe data de 14 decembrie 1955. În această nouă etapă, România are o reprezentare tripartită la lucrările O.I.M., aceasta fiind formată din reprezentanţi ai guvernului, ai salariaţilor şi ai celor ce angajează.           În această perioadă sunt ratificate […]

Carta europeană a autonomiei locale. Carta europeană a autonomiei locale a fost semnată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. Atât prin principiile pe care le afirmă, cât şi prin mijloacele pe care le preconizează, ea constituie un exemplu de aplicare a principiului subsidiarităţii în organizarea unei societăţi. În preambulul său, Carta prezintă bazele democraţiei locale. […]

   Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene s-a constituit într-un document cu o istorie, deşi încă scurtă, destul de complexă. Apărut în contextul definitivării Tratatului de la Nisa, inclus în proiectul eşuat de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa, va dobândi forţa unui act de drept primar comunitar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului […]

Hotărârea C.I.J. din 11 septembrie 1992

Hotărârea C.I.J. din 11 septembrie 1992, în afacerea privind frontiera terestră, insulară şi maritimă dintre El Salvador şi Honduras. Hotărârea cea mai relevantă în materie este cea pronunţată în Afacerea privind frontiera terestră, insulară şi maritimă dintre El Salvador şi Honduras la 11 septembrie 1992. Statele se găsesc frecvent în dezacord referitor la prezenţa caracterului […]