Monthly Archives: January 2010

Necesitatea colaborării dintre state în diferite domenii – politic, economic, cultural, social, tehnic, cultural etc. – ale relaţiilor internaţionale a dus la crearea unui număr tot mai mare de organizaţii internaţionale interstatale. Organizaţiile internaţionale reprezintă forme de coordonare a colaborării internaţionale în diferite domenii, pentru care statele au creat un anumit cadru juridico-organizatoric prin adoptarea […]

Uniunea Europeană aştepta la 1 ianuarie 2009 intrarea în vigoare a celui mai nou Tratat al său, cel de reformă, numit şi „de la Lisabona”. Datorită dificultăţilor apărute în cadrul procesului de ratificare, acest moment al aplicării lui este pe moment amânat. Ce aduce nou acest Tratat european în domeniul instituţional comunitar ? Dar în […]

Referate Drept Comunitar European si Integrare Europeana

În cadrul instituţiilor jurisdicţionale ale Uniunii Europene, a apărut, pe baza unei decizii din 2004, un aşa-numit Tribunal al Funcţiei Publice. Cum funcţionarii europeni devin din ce în ce mai importanţi, atât prin creşterea numărului lor, dar şi prin aceea a rolului acestora, o instituţie jurisdicţională dedicată exclusiv lor a reprezentat un pas normal pe […]

Cutuma ca izvor de drept. Scurt istoric

Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea – între altele – a conturării şi dezvoltării modalităţilor specifice de exprimare a esenţei şi conţinutului său în diferite etape istorice. La început nu au fost nici cutume, nici legi scrise, ci numai ordine individuale ale autorităţii, care, treptat, au fost concepute ca sentinţe individuale, cunoscute sub […]

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene, instituţia europeană care reprezintă cel mai direct la nivel comunitar interesele ţărilor membre UE şi care are rolul cel mai pregnant în procesul legislativ comunitar, nu trebuie confundată cu o altă instituţie a Uniunii care are numele asemănător, Consiliul European, şi nici cu organizaţia internaţională Consiliul Europei. Această instituţie este formată din […]

Izvoarele dreptului comunitar european

Construcţia europeană nu a dus numai la apariţia unui sistem original de instituţii sau proceduri de luare a deciziilor, ci şi la o nouă ordine juridică, concretizată în jurul izvoarelor de drept comunitar. Care sunt aceste izvoare ale dreptului comunitar european? Ce caracteristici au fiecare dintre ele? Care este viitorul dreptului comunitar european? Acestea sunt […]

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Deşi nu este în prim planul funcţionării Uniunii Europene, precum apar Consiliul European, Consiliul, Comisia europeană sau Parlamentul european, Curtea de justiţie a Comunităţilor europene s-a constituit încă de la apariţie atât într-una dintre caracteristicile proprii ale construcţiei europene cât şi în unul dintre cei mai importanţi piloni de sprijin şi evoluţie a nivelului comunitar. […]

Prezentare pe scurt: Consacrarea instituţiei cetăţeniei europene şi-a găsit locul în Tratatul de la Maastricht. Aşa cum o defineşte acesta, cetăţenia europeană constă în posibilitatea dată oricărui individ care are cetăţenia unui stat membru de a fi considerat cetăţean al Uniunii Europene. Prin introducerea cetăţeniei europene, semnatarii Tratatului asupra Uniunii Europene şi-au dorit, între altele, […]

Dreptul umanitar. Notiune si functii

Dreptul internaţional umanitar este acea ramură a dreptului internaţional public, constituit dintr-un ansamblu de norme de drept internaţional, de natură cutumiară sau convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele survenite în situaţii de conflict armat internaţional sau/şi neinternaţional. Dreptul internaţional umanitar a apărut în baza unor motivaţii umanitare, adică pentru limitarea suferinţelor şi pagubelor […]

În primul rând trebuie reţinut că dintre multiplele activităţi pe care le pot îndeplini navele maritime, transporturile publice de călători şi de mărfuri se desfăşoară potrivit contractelor încheiate în acest scop. Raporturile juridice prezintă unele trăsături diferite faţă de dreptul comun, determinate mai ales de particularismul mijlo­cului de transport pe apă. Deosebim astfel pe de […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

    După cum suntem informaţi de sursele oficiale ale Uniunii Europene, Ziua Europei a fost stabilită la 9 Mai pentru că la acea dată, în 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a dat publicităţii un plan de integrare în domeniul industriilor cărbunelui şi oţelului, plan ce a dus la crearea primei Comunităţi europene şi […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

    După cum suntem informaţi de sursele oficiale ale Uniunii Europene, Ziua Europei a fost stabilită la 9 Mai pentru că la acea dată, în 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a dat publicităţii un plan de integrare în domeniul industriilor cărbunelui şi oţelului, plan ce a dus la crearea primei Comunităţi europene şi […]