Monthly Archives: January 2010

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, este documentul care a avut o însemnătate excepţională pentru elaborarea şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional şi care înscrie, chiar în primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în […]

  EXTRAS: Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o cauză penală nu pot fi înlăturate pe baza examinării altor mijloace de probă, confruntarea rămânând singura modalitate de limpezire, de clarificare a aspectelor incerte. Cu atât mai necesar […]

Se ivesc numeroase situaţii când, la faţa locului, se descoperă numai urme ale unor fragmente de desene papilare, în care nu se reproduce decât un sector limitat de creste ale amprentei, de pildă un număr de 10 – 15 creste papilare. Cu toată străduinţa expertului, la asemenea fragmente, de cele mai multe ori, nu se […]

EXTRAS: 1. noţiuni generale despre asfixiile mecanice Prin asfixii se înţeleg acele stări patologice create în urma privării acute de oxigen. Altfel spus, asfixiile sunt tulburări ale metabolismului gazos caracterizate prin privarea brutală de oxigen, ca fenomen principal, şi creşterea consecutivă a bioxidului de carbon, ca fenomen secundar. Asfixiile sunt sinonime anoxiilor acute sau peracute […]

Drept comercial

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil care reglementează contractul de societate, adică societatea civilă. Aceste dispoziţii legale, întregite cu unele elemente cuprinse în Legea nr. 31/1990 permit definirea societăţii comerciale. De subliniat este faptul că în […]

Consiliul European

    Consiliul european este organismul UE cel mai prezent în mass-media. În momentul în care el îşi desfăşoară lucrările, emisiunile TV sau ziarele sunt pline de referiri la „Summit-ul european” unde se vor lua decizii importante cu privire la problematica x sau y. Este normal să se întâmple acest lucru pentru că, atât prin nivelul […]

Paradisurile fiscale. Notiune si caracteristici

În limbajul curent, paradisuri fiscale sunt acele teritorii care oferă o gamă largă de avantaje fiscale companiilor offshore înregistrate pe acest teritoriu. (Termenul original englez – tax haven – înseamnă refugiu fiscal). O companie offshore poate funcţiona sub condiţii de impozitare favorabile, numai dacă este înregistrată într-un paradis fiscal. În concordanţă cu principiul afirmat mai […]

Capitolul I –                     Consideraţii introductive § 1. Evoluţii istorice. § 2. Noţiunea de paradis fiscal şi caracteristicile generale ale acestora. § 3. Societăţile offshore Capitolul II –       Modul de funcţionare al paradisurilor FISCALE § 1. Aspecte generale. § 2. AVANTAJELE OFERITE DE PARADISURILE FISCALE. § 3. Criterii generale de alegere a unui paradis fiscal. […]

Uniunea Europeană are în prezent 27 de state membre şi o structură din ce în ce mai integrată, în care elementul comunitar îşi cucereşte din ce în ce mai multe competenţe. Totuşi, dat fiind evoluţiile adesea sinuoase ale sale, precum şi contextul internaţional actual, este greu de definit cu precizie care va fi forma finală […]

    După cum suntem informaţi de sursele oficiale ale Uniunii Europene, Ziua Europei a fost stabilită la 9 Mai pentru că la acea dată, în 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a dat publicităţii un plan de integrare în domeniul industriilor cărbunelui şi oţelului, plan ce a dus la crearea primei Comunităţi europene şi […]

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, actualizata in 2008 Editie in format electronic, îngrijită de Avocat Eduard Dragomir Vrei mai multe informaţii despre ORGANIZAREA ŞI EXRCITAREA AVOCATURII IN ROMANIA?  Acum ai la dispoziţie, GRATUIT, Legea avocaturii, actualizata, in format electronic:   PREŢ – 0 – ESTE DISPONIBILA GRATUIT!

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL: Ipoteze si acceptiuni ale notiunii de leadership CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!    PREŢ – 1 (unu) EURO cu plata rapidă prin SMS! NUMAI în reţelele ORANGE, VODAFONE si COSMOTE ! Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de […]