Monthly Archives: February 2010

Circulaţia liberă a capitalului este reglementată în art. 56-60 din Tratatul CE. Ea este legată de libera circulaţie a produselor, persoanelor şi serviciilor, fiind menită să asigure realizarea şi funcţionarea optimă a pieţei comune. Art. 56 paragraful 1 TCE precizează că toate restricţiile la circulaţia capitalului între statele membre şi între acestea şi statele terţe […]

Definirea noţiunii de „funcţionar” comunitar o regăsim în articolul 1 din Statut, potrivit căruia „este funcţionar al Comunităţilor, în sensul prezentului statut, orice persoană care a fost numită în condiţiile prevăzute de acest statut, într-o funcţie permanentă dintr-una din instituţiile Comunităţii, printr-un act scris al autorităţii învestite cu puterea de numire de această instituţie”. Prin […]

Prezentare pe scurt: Studiul de faţă prezintă una dintre cele mai noi instituţii la nivel comunitar – Curtea Europeana de Conturi sau “conştiinţa financiară a Uniunii Europene” – înfiinţată cu acest statut prin Tratatul de la Maastricht, intrat în vigoare în 1993. Tratatul de la Maastricht a consolidat astfel, independenţa şi autoritatea Curţii de Conturi […]