Monthly Archives: March 2010

În contextul evoluţiei economice din ultimii ani, se vorbeşte tot mai des despre dubla impunere fiscală internaţională, atât în discuţiile cu partenerii externi, cât şi în cele purtate cu organele administraţiei fiscale (mai ales cu ocazia derulării unui proces de inspecţie fiscala). Ca şi noţiune, „dubla impunere fiscala internaţională” reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi […]

Democraţia creştină s-a conturat mai târziu decât liberalismul ori social-democraţia, extinzându-şi influenţa după cel de-al doilea război mondial. Ca doctrină, într-o accepţiune foarte largă creştin-democraţia aşează principiile dreptăţii sociale şi solidarităţii sub influenţa filosofiei şi eticii creştine. Ea s-a afirmat ca o ripostă la urmările revoluţiei industriale şi liberalismului, mai ales exploziei pauperizării ori altor […]