Monthly Archives: June 2010

Privilegiile diplomatice

Privilegiile diplomatice constituie un tratament special datorat agenţilor diplomatici; conţinutul lor constă în beneficiul la unele facilităţi determinate de prestaţii speciale şi se exprimă în acordarea de către statul de reşedinţă a unor înlesniri excepţionale şi care au un conţinut, în principal, pozitiv, neimplicând, în mod necesar, o activitate specială din partea beneficiarilor. La articolul […]