Monthly Archives: November 2010

Ce sunt desenele si modelele industriale. Cadrul de reglementare

În ceea ce priveşte desenele şi modelele industriale, în literatura de specialitate s-a apreciat că desenul reprezintă ansamblul de linii şi culori cu efect decorativ nou. Spre exemplu, este un desen, în sensul acestei definiţii, desenul unei ţesături. La rândul său, modelul industrial reprezintă forma plastică prin care se conferă unui produs industrial o fizionomie […]

Organizatia Europeana de Brevete (OEB)

Organizaţia Europeană de Brevete a fost instituită prin Convenţia privind eliberarea brevetului european. Potrivit Convenţiei, Organizaţia are autonomie administrativă şi financiară. Organele Organizaţiei sunt: q       Oficiul European de Brevete (OEB); q       Consiliul de administraţie. Organizaţia are ca sarcină eliberarea brevetelor europene. Aceasta sarcină este îndeplinită de Oficiul European de Brevete sub controlul Consiliului de administraţie. […]

Infractiuni prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

Doriti mai multe informaţii despre INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 8/1996 ? Cumpăraţi acum STUDIUL: INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR SI DREPTURILE CONEXE, realizat de Echipa www.studiijuridice.ro  CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!  PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS! NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE  Studiul se livrează în format electronic, […]

Brevetul european. Criterii de brevetabilitate. Convenţia privind eliberarea brevetului european

§ 1. Invenţiile brevetabile.           Brevetele europene sunt eliberate pentru invenţiile noi care implică o activitate inventivă şi sunt susceptibile de aplicare industrială. Nu sunt considerate invenţii, în special: q       descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice; q       creaţiile estetice; q       planurile, regulile şi metodele pentru exercitarea activităţilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activităţi economice, precum […]

În România, actul normativ de bază care reglementează regimul juridic al desenelor şi modelelor industriale este Legea nr. 129 din 29 decembrie 1992, modificată prin Legea nr. 585 din 29 octombrie 2002 şi prin O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri în procesul de integrare europeană. Deşi Legea nr. 129/1992, privită în ansamblul ei, are […]

Analiza drepturilor morale de autor

   Potrivit art. 10 din legea dreptului de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, autorul unei opere are următoarele drepturi morale: dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă publică; dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei; dreptul de a decide sub […]

În primul rând se impune a sublinia că administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă, în esenţă, un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin aceste juridice, în scopul satisfacerii interesului general, prin […]

Agentia Europeana pentru Mediu

În majoritatea ţărilor, activităţile şi managementul politicilor ecologice sunt asistate de agenţii de specialitate. Crearea unei agenţii comunitare în domeniul mediului a fost stabilită prin Regulamentul Consiliului 1210/90 (modificat prin Regulamentul Consiliului 933/99), dar nu a putut deveni operaţională până în 1994 când i s-a stabilit Cartierul General la Copenhaga. De la înfiinţarea sa în […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

    După cum suntem informaţi de sursele oficiale ale Uniunii Europene, Ziua Europei a fost stabilită la 9 Mai pentru că la acea dată, în 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a dat publicităţii un plan de integrare în domeniul industriilor cărbunelui şi oţelului, plan ce a dus la crearea primei Comunităţi europene şi […]

Societatile comerciale si societatile civile

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil care reglementează contractul de societate, adică societatea civilă. Aceste dispoziţii legale, întregite cu unele elemente cuprinse în Legea nr. 31/1990 permit definirea societăţii comerciale. De subliniat este faptul că în […]

Prescriptia extinctiva in materie comerciala

După cum ştim, de „lege lata”, prescripţia extinctivă este reglementată ca o instituţie juridică de ordine publică, destinată ocrotirii unui interes general, adică înlăturarea incertitudinii în raporturile juridice şi asigurarea stabilităţii lor. Acest caracter al instituţiei rezultă şi din aceea că legea prevede, pe de o parte, inadmisibilitatea clauzelor care s-ar abate de la normele […]