Monthly Archives: November 2010

Procedura convocarii la conciliere in litigiile comerciale

Sediul materiei judecării litigiilor comerciale îl constituie art. 7201-72010 C. proc. civ. care alcătuiesc Capitolul XIV introdus în Cod prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000. Astfel, adaptându-se necesităţii dezvoltării relaţiilor economice specifice economiei de piaţă, care impun soluţionarea cu promptitudine a litigiilor în materie comercială, noua modificare a Codului de procedură civilă a […]

Contractul de franciza

  Franciza este un ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală privind mărci, firme, desene şi modele industriale, drepturi de autor, know-how sau brevete de invenţii sau inovaţii destinate a fi exploatate pentru vânzarea de produse şi prestarea de servicii de către utilizatorii finali.    Într-o altă definiţie, contractul de franciză este acordul prin […]

Coduri si alte legi

– Pachet CODURI JURIDICE – 6 volume – 69.00 RON – Legislatia Profesiei de AVOCAT – Legea avocaturii actualizata – 19.00 RON – Codul de procedura civila – actualizat 2009 – 13.00 RON – Codul civil roman, actualizat – 29.00 RON – Taxele de timbru – 24.00 RON – Codul Familliei – actualizat, 2009 – 8.00 RON – Codul Penal in […]

www.studiijuridice.ro

39 lei 27 lei 27 lei www.StudiiJuridice.ro are ca scop oferirea unei adevărate baze de date juridice on-line la care toţi cei interesati – fie ei profesionişti ai dreptului, studenţi sau doar interesaţi de domeniul juridic – au acces simplu şi rapid! Plata prin SMS a serviciilor şi produselor, la un cost foarte redus, datorită […]

www.studiijuridice.ro

Pentru realizarea obiectivelor urmărite, avem în vedere: – desfăşurarea de activităţi economice directe, în principal de prestări servicii în domeniul publicistic, prin editarea unor cărţi de specialitate, prin înfiinţarea de reviste de doctrină, legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină; – crearea de baze de date ce vor conţine informaţii cu caracter public, informaţii utile şi cetăţeanului […]

În primul rând trebuie subliniat că sediul legal în materie îl constituie Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 302 din 24 octombrie 2005, prin Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006; prin Legea nr. 516 din 29 decembrie 2006 şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. […]