Monthly Archives: January 2011

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2011

De la 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare noua lege privind alocatia pentru sustinerea familiei, publicata in Monitorul Oficial nr. 889 din 30 decembrie 2010, care prevede că familiile cu venituri de pana la 370 lei/persoana vor beneficia de un ajutor financiar suplimentar constand intr-o alocatie pentru sustinerea familiei. LEGEA nr. 277 din 24 […]

Raspunderea disciplinara a functionarilor publici

Responsabilitatea este principiul conform căruia funcţionarul public trebuie să poarte răspunderea pentru actele sale. Pentru funcţionarul public, ca şi pentru administraţie în ansamblul său, legalitatea reprezintă criteriul fundamental de moralitate; o astfel de concluzie rezultă din însuşi misiunea administraţiei publice care constă în activitatea de punere în executare a legii şi prestarea de servicii publice, […]

Recrutarea si selectia functionarilor publici

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI – Descriere pe scurt – Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici înseamnă atragerea şi găsirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante  în administraţia publică. Recrutarea funcţionarilor ridică o multitudine de probleme şi constituie o activitate importantă a administraţiei – cu finalitatea alcătuirii unui aparat administrativ pregătit profesional şi eficient . […]

Conditiile de admisibilitate a actiunii in contenciosul administrativ

Contenciosul administrativ poate fi definit în sens larg ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi, indiferent de natura juridică a litigiilor sau altfel spus, noţiunea de contencios desemnează conflictul de interese intervenit între două sau mai multe părţi şi care nu poate fi soluţionat, în caz de neînţelegere, decât pe calea unui […]

Guvernanta multinivel

Guvernanţa multinivel a fost, în primul rând, dezvoltată la nivelul studiilor despre politicile U.E. şi apoi extinsă spre luarea deciziei la nivel european. O primă explicaţie se referă la guvernanţa multinivel interpretată ca sistem de negociere continuă între diferitele niveluri guvernamentale şi prezintă modalităţile în care guvernele supranaţionale, naţionale, regionale şi locale sunt implicate în […]

Clasificarea actelor de drept administrativ

Rolul stabilirii criteriilor de clasificare a actelor administrative prezintă o vădită importanţă practică determinată de ierarhia administrativă şi puterea juridică a actului, dar nu numai. În analiza acestor criterii de clasificare trebuie să pornim se la faptul că indiferent de denumire, dacă actul emis de un organ al administraţiei publice este o manifestare unilaterală de […]