Monthly Archives: February 2011

studii juridice

În Italia este consacrat sistemul bicameral. Camera Deputaţilor se alege prin vot universal şi direct, cuprinzând 630 de deputaţi, repartizarea mandatelor efectuându-se între circumscripţii în raport … Full story Pentru a asigura inviolabilitatea diplomatică, statul acreditar are obligaţia de a se abţine de la oricare acţiune de constrângere împotriva unui diplomat. De inviolabilitatea personală … […]

Referate Drept comunitar

Carta cuprinde, într-un text unic, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, ansamblul drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni, precum şi ale … Full story Circulaţia liberă a capitalului este reglementată în art. 56-60 din Tratatul CE. Ea este legată de libera circulaţie a produselor, persoanelor şi serviciilor, fiind menită … Full […]

comert international

Necesitatea îndeplinirii, în termenele fixate prin Programul legislativ şi Strategia de reformă a sistemului judiciar, a obligaţiilor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, … Full story După cum ştim, de „lege lata”, prescripţia extinctivă este reglementată ca o instituţie juridică de ordine publică, destinată ocrotirii unui interes general, adică înlăturarea incertitudinii … Full […]

referate juridice

Institutul Naţional al Magistraturii realizează formarea iniţială a viitorilor magistraţi – judecători şi procurori -, formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie, precum şi formarea … Full story Se ivesc numeroase situaţii când, la faţa locului, se descoperă numai urme ale unor fragmente de desene papilare, în care nu se reproduce decât un … Full […]

ISDR

Formele în care izvoarele dreptului se manifestă posterior epocii lui Mihai Viteazul continuă să rămână obiceiul pământului şi legea scrisă dar treptat legea capătă o … Full story In iure cessio – recunoaşterea în faţa magistratului, era un mod de transmitere a proprietăţii quiritare cu ajutorul organizării unui proces fictiv pe care dobânditorul … Full […]

dreptul muncii

Curtea CONSTITUTIONALA: Decizie nr. 1295 din 14 octombrie 2010 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 18 ianuarie 2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a … Full story Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat […]

drept comunitar

Aşa cum se apreciază pe bună dreptate de către specialiştii în domeniu, dreptul comunitar concurenţial care rezultă din cuprinsul Tratatului CEE, nu are vocaţia de … Full story Proiectul de colaborare economica în regiunea Mării Negre a fost lansat de Turcia, la sfârsitul anului 1990, având drept scop stabilirea treptată a unei zone … Full […]

dictionar de termeni juridici

Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN) este o organizatie regională ce are ca scop stimularea interacțiunii și armoniei între statele membre, precum și asigurarea … Full story ACHALANDAGE = Vad comercial | Reprezintă capacitatea comerciantului de a atrage clientelă. Factorii care influenţează vadul comercial se grupează în două categorii: factori interni: obiectivi – locul amplasării … Full […]

Clauzele generale in contractele de comert international (I)

1. Delimitări conceptuale. Clauzele generale (necesare) sunt stipulaţiile contractuale ce au caracter esenţial pentru calificarea raportului obligaţional ca realitate juridică, pentru definirea naturii juridice a contractului şi a conţinutului său economic[1]. Aceste clauze pot privi, spre exemplu, identificarea părţilor şi a reprezentanţilor lor autorizaţi, conţinutul economic al operaţiunii comerciale realizată prin contract, unele aspecte referitoare […]

Drept International Public

Încă din 1949, dispoziţiile art. 10 al Tratatului de la Washington, sub condiţia unanimităţii, invitau şi alte ţări europene să devină părţi în vederea sporirii … Full story Termenul de “terorism” este din punct de vedere etimologic un derivat de la “teroare”, cuvânt de origine latină. Încă înainte de romani, în mitologia greacă, … Full […]

drept comercial

Implementarea şi utilizarea pe scară largă a leasing-ului a contribuit la dezvoltarea multor ţări, şi acest lucru ar putea fi valabil şi pentru ţara noastră. … Full story § 1. Noţiunea de contract. Delimitări conceptuale Termenul de „obligaţie” are mai multe sensuri distinctive. În limbajul curent, prin termenul de „obligaţie” se desemnează orice îndatorire … […]

DIP

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția este … Full story Prin străin se înţelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăţenia acestuia ci a unui alt stat. Sunt, de … Full […]