Monthly Archives: February 2011

Managementul public. Functiile de conducere

Realizarea procesului de conducere presupune îndeplinirea unor acţiuni specifice, grupabile în câteva funcţii definitorii pentru rolul oricărui conducător, indiferent de poziţia acestuia. Nu există astăzi delimitare unanim acceptată a acestor funcţii sau un consens în privinţa numărului lor. Pentru a înţelege conţinutul funcţiilor, este important să luăm în considerare cel puţin două aspecte. Primul este […]

referate

Institutul Naţional al Magistraturii realizează formarea iniţială a viitorilor magistraţi – judecători şi procurori -, formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie, precum şi formarea … Full story EXTRAS: În ansamblul raporturilor de drept fiscal internaţional înlăturarea fenomenului dublei impuneri precum şi a efectelor sale negative asupra relaţiilor comerciale constituie o importantă preocupare … Full […]

Reconstituirea fizionomiei dupa craniu

Acest procedeu, aplicat de toate serviciile criminalistice, a fost pus la punct, printre alţii, de savantul rus M. M. Gherasimov. La noi în ţară s-a ocupat de perfecţionarea acesteia Cantemir Rişcuţia[1]. Din această cauză mai este denumită “metoda GHERASIMOV- RIŞCUŢIA”[2]. Metoda constă în reconstituirea plastică şi grafică a ţesuturilor moi ale capului, potrivit unor standarde […]

Tactica efectuarii confruntarii

Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o cauză penală nu pot fi înlăturate pe baza examinării altor mijloace de probă, confruntarea rămânând singura modalitate de limpezire, de clarificare a aspectelor incerte. Cu atât mai necesar devine un […]

lucrari de disertatie la criminalistica

Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o … Full story Acest procedeu, aplicat de toate serviciile criminalistice, a fost pus la punct, printre alţii, de savantul rus M. M. Gherasimov. La noi în ţară s-a … Full […]

Ordonanta de plata: Jud. bacau, Sent. civila nr. 7065 din 7 iulie 2010

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, reţine următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 12.01.2010, creditoarea SC A C SRL a solicitat în contradictoriu cu debitoarea S.C. E S.R.L. obligarea acesteia, pe calea ordonanţei de plată, la plata sumei de sumei de 23035,95 lei reprezentând debit şi […]