Monthly Archives: March 2011

Recunoasterea voluntara si fortată a filiatiei fata de mama; contestarea acesteia si efectele recunoasterii fata de copii

Materia filiaţiei este reglementată detaliat în Titlul II, Capitolul 2 din Codul familiei : filiaţia faţă de mamă şi filiaţia faţă de tată (art. 47-61). Filiaţia faţă de mamă se numeşte maternitate, iar filiaţia faţă de tată se numeşte paternitate. Spre deosebire de alte sisteme de drept, care utilizează un vocabular juridic diversificat pentru a […]

Politica vamala europeana si cadrul juridic

EXTRAS: Politica vamală comunitară se bazează pe aplicarea uniformă a legislaţiei vamale de către administraţiile vamale ale statelor membre. Legislaţia privind politica vamală cuprinde: Codul vamal comunitar şi prevederile de aplicare a Codului Vamal, Nomenclatura combinată, Tariful vamal comun, precum şi legislaţia aferentă ce depăşeşte sfera codului vamal (legislaţia privind bunurile contrafăcute sau piratate, exportul […]

Principiul integrarii consideratiilor ecologice in toate politicile comunitare

În baza acestui principiu, strategiile şi măsurile comunitare, indiferent de domeniul pe care îl vizează, trebuie să ia în considerare cerinţele protecţiei mediului. Principiul de faţă stipulează cerinţa ca orice activitate comunitară să ţină seama de impactul pe care îl au asupra mediului măsurile individuale, iar protecţia mediului trebuie să fie integrată în definirea şi […]