Monthly Archives: April 2011

referate drept penal

Din cuprins:1. Aspecte generale2. Tentativa3. Infracţiunea simplă4. Infracţiunea continuă5. Infracţiunea deviată   1. Aspecte generaleDreptul penal este structurat în jurul a trei instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală … Full story Din cuprins:1. Noţiuni generale2. Noţiunea de vinovăţie. Reglementare legală3. Elementele vinovăţiei3.1. Elementul intelectiv3.2. Elementul volitiv4. Formele vinovăţiei4.1. Intenţia4.1.1. Intenţia directă4.1.2. Intenţia indirectă4.2. Culpa4.2.1. Culpa cu […]

Raspunderea penala a persoanei juridice

Subiectul pasiv al răspunderii penale este în baza noii legislaţii atât persoana fizică cât şi persoana juridică. Aşadar, în concepţia Codului penal aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 278/2006  subiect pasiv al răspunderii penale poate fi şi o persoană juridică. Dacă în ceea ce priveşte instituţia răspunderii penale a persoanei fizice şi, ca […]

Criminalitatea informatica

Doctrina de specialitate a definit „criminalitatea informatică” ca fiind „orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune al cărei mijloc sau scop este influenţarea funcţiei calculatorului”. O parte a doctrinei, folosind noţiunea de „abuz informatic” a definit-o ca fiind „orice incident legat de tehnica informatică în care […]

Consimtamantul victimei – cauza justificativa in perspectiva adoptarii noului Cod penal

Referitor la dispoziţiile care fac obiectul studiului de faţă, anume Cauzele justificative, şi în mod special „Consimţământul victimei: posibilă cauză justificativă în perspectiva adoptării Noului Cod penal”, acestea se regăsesc cuprinse în Titlul II intitulat “Infracţiunea”. În primul rând se impune a fi reţinut că se redefineşte conceptul de infracţiune, prin două trăsături esenţiale: „Infracţiunea […]

Delincventa juvenila

A educa adolescentul în sensul moral semnifică, din punct de vedere pedagogic, adaptarea acestuia la constrângerile şi interdicţiile mediului social. Adaptarea, subliniază J. Piaget, reprezintă „un echilibru între două mecanisme indisociabile, asimilarea şi acomodarea a căreia cucerire durează în tot cursul copilăriei şi al adolescenţei şi defineşte structurarea proprie a acestor perioade ale existenţei”. Până […]

drept penal

La începutul acestui mileniu, comunitatea internaţională este confruntată cu ameninţări grave la adresa securităţii şi ordinii mondiale, cu noi forme de manifestare a criminalităţii, mai … Full story Legea nr. 78/2000 sancţionează nu doar infracţiunile de corupţie ci şi cele asimilate infracţiunilor de corupţie, cele săvârşite în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, … Full […]

Infractiuni privind regimul sangelui (2)

În ţara noastră, în prezent, regimul sângelui cunoaşte o reglementare amănunţită prin Legea nr. 4/1995 – Legea privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România. Medicina transfuzională este una dintre cele mai importante componente ale sănătăţii publice, mii de oameni având nevoie anual de transfuzii cu sânge. Cunoscută fiind […]

Omorul simplu (art. 174 C. pen.)

Noţiune. Pe înţelesul tuturor, infracţiunea de omor constă în fapta persoanei care ucide o altă persoană. Gradul de pericol social pe care-l prezintă omorul este deosebit de ridicat, această faptă aducând atingere celui mai important atribut al persoanei – viaţa. Obiectul infracţiunii. Obiectul juridic generic. Infracţiunile contra persoanei au ca obiect juridic generic, ansamblul relaţiilor […]

drept penal – partea speciala

Doctrina de specialitate a definit „criminalitatea informatică” ca fiind „orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune … Full story Societatea la nivel planetar nu a fost niciodată confruntată cu asemenea pericole şi flageluri ca la acest început de mileniu. Acumulările iraţionale de armament, în … Full […]

Terorismul si dreptul penal european

Societatea la nivel planetar nu a fost niciodată confruntată cu asemenea pericole şi flageluri ca la acest început de mileniu. Acumulările iraţionale de armament, în primul rând nuclear, au creat pericole iminente pentru autodistrugeri colective, zonale şi chiar regionale, în timp ce peste un miliard de analfabeţi sunt azvârliţi la periferia existenţei umane, iar foametea […]