Monthly Archives: April 2011

Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi

Infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi este reglementată de art. 247 C. pen., conform căruia: „Îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, […]

Abuzul in serviciu

În Codul penal, modificat prin Legea nr. 278/2006, sunt reglementate în Titlul VI – „Infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor infracţiuni reglementate de lege”. În mod special, pentru studiul de faţă sunt relevante dispoziţiile cuprinse în Capitolul I „Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciu”. Aceste infracţiuni după cum […]

Criminalitatea informatica

Doctrina de specialitate a definit „criminalitatea informatică” ca fiind „orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune al cărei mijloc sau scop este influenţarea funcţiei calculatorului”. O parte a doctrinei, folosind noţiunea de „abuz informatic” a definit-o ca fiind „orice incident legat de tehnica informatică în care […]

Art.303 C.p.civ. Termenul in care se pot depune motivele de recurs in cazul in care termenul de recurs curge de la pronuntare.

Tribunalul Gorj, Decizia Nr. 129 din 23 februarie 2010 Potrivit art. 303 alin. 1 C.pr.civ. recursul se motivează prin însuşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs. Potrivit art. 303 alin. 2 C.pr.civ. termenul pentru depunerea motivelor de recurs curge de la comunicarea hotărârii chiar dacă recurs s-a făcut mai înainte.În cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate […]

Platon si Republica

Platon este cel mai studiat şi, probabil, cel mai mare filozof al tuturor timpurilor[1]. El le-a cerut contemporanilor săi atenieni răspunsuri la toate întrebările dificile şi încurcate pe care noi le numim astăzi „filozofice” şi apoi le-a consemnat ideile în forma unor dezbateri vii, dramatice. Platon avea şi propriile sale puncte de vedere despre aproape […]

Apararea lui Socrate si despre Adevar

Personalitatea foarte puternică şi învăţătura lui Socrate ies în evidenţă foarte clar din materialul relativ bogat care s-a transmis până în zilele noastre. Avem în vedere aici Apologia, Dialogurile platoniene, Apologia şi Memorabilele lui Xenophon, precum şi pasajele din opera lui Aristotel. Pentru punerea în lumină a acestor aspecte, să începem din anul 1432 î.Hr., […]