Monthly Archives: May 2011

Summit-ul de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999

Summit-ul de la Helsinki (10, 11 decembrie 1999) marchează sfârşitul unei perioade de tranziţie în viaţa Uniunii Europene, de la o regiune integrată exclusiv din punct de vedere economic, cu o piaţă unică, la un organism politic care îşi propune să aibă propriile iniţiative de politică externă şi de securitate. Există comentatori care apreciază că […]

Natura juridica a Consiliului European

Având în vedere situaţia specifică în care a apărut şi s-a dezvoltat, Consiliul European a fost apreciat diferit în ceea ce priveşte natura sa juridică. Calificarea sa juridică a pus numeroase probleme : Consiliul European reprezintă un organism comunitar în întregime ? Care sunt legăturile sale juridice cu Uniunea Europeană ? În definitiv, poate acesta […]

drept comunitar european

Pe parcursul evoluţiei Comunităţii, procedura bugetară a suferit unele modificări. Astfel, la începuturi potrivit Tratatelor de la Roma, Comisia stabilea un proiect de buget care era … Full story Conform alin. 1, art. 282 TFUE: „Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale („SEBC”). Banca Centrală Europeană şi băncile … […]

Resursele financiare ale Uniunii Europene

Pe parcursul evoluţiei Comunităţii, procedura bugetară a suferit unele modificări. Astfel, la începuturi potrivit Tratatelor de la Roma, Comisia stabilea un proiect de buget care era aprobat de Consiliu. Parlamentul, luându-l în dezbatere, putea propune modificarea cheltuielilor. Prin rezoluţia Consiliului din 22 aprilie 1970, când a avut loc şi modificarea prevederilor tratatelor cu privire la […]

Cetatenia europeana

Cetăţenia reprezintă cu aceeaşi forţă un statut (juridic şi politic), dar şi un rol, un rol social. Astfel, din perspectiva statutului, cetăţenia reprezintă atât totalitatea drepturilor şi libertăţilor pe un care un stat le acordă cetăţenilor săi, dar şi totalitatea obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de stat. Din perspectiva rolului său social, cetăţenia […]

Monitorul Oficial nr. 309 din 5 Mai 2011

Parlamentul României Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010 Nr. 55 din 21-Aprilie-2011 Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri Nr. – din 12-Iulie-2010 Președintele României Decret […]

Ordinul MECTS nr. 4033/2011 – metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309, din 5 mai 2011.

Ordin nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

Ordin nr. 4033 din 12/04/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 05/05/2011 Intrare in vigoare: 05/05/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie În conformitate cu prevederile art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din Legea educaţiei naţionale […]

Omorul calificat (art. 175 Cod penal). Concept si caracterizare

Omorul calificat este incriminat în art. 175 C. pen. şi constă în omorul săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări: ־         cu premeditare (lit. a); ־         din interes material (lit. b); ־         asupra soţului sau unei rude apropiate (lit. c); ־         profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra (lit. d); ־         prin […]

Infractiunile contra persoanei in Codul penal francez

Codul penal francez, în Titlul II, denumit „Fapte care prefigurează persoana umană”, incrimineaza faptele îndreptate contra vieţii persoanei în două secţiuni ale Capitolului I şi anume: ־         fapte voluntare contra vieţii (secţiunea I) ־         şi fapte involuntare contra vieţii (secţiunea II).   În prima secţiune este incriminat omorul (art. 221-1); omorul agravat (art, 221-2); omorul cu […]

Tentativa la infractiunea de omor

Tentativa cuprinde ansamblul actelor de executare efectuate între momentul terminării actelor pregătitoare, pe de o parte şi momentul producerii rezultatului, pe de altă parte[1]. Caracterizându-se printr-o executare neterminată sau prin absenţa rezultatului – deci printr-o latură obiectivă incompletă – tentativa este o formă atipică (imperfectă) a infracţiunii pe care subiectul şi-a propus să o săvârşească. […]

Omorul (art. 174 Cod penal). Concept si caracterizare

După cum rezultă din dispoziţiile art. 174 C. pen., omorul constă în uciderea unei persoane[1]. Acest mod de exprimare nu reprezintă altceva decât o explicare mai precisă a denumirii marginale a infracţiunii (omorul), fără a reprezenta o descriere explicită a tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii. Pedeapsa pentru infracţiunea de omor este închisoarea de la 10 […]