Monthly Archives: May 2011

Raspunderea personala a administratorilor societatii comerciale

EXTRAS: Potrivit Legii nr. 31/1990 aşa cum a fost modificată şi completată republicată, o societate comercială, indiferent de forma ei juridică poate fi administrată de unul sau mai mulţi administratori. Pluralitatea de administratori este instituţionalizată în cazul societăţii pe acţiuni, în sensul că este organizată sub forma unor organe colegiale: consiliu de administraţie şi comitet […]

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță), editia a III-a – revizuita si adaugita conform Legii nr. 270/2010, Editura Nomina Lex, 2011.  CUMPĂRĂ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT CUPRINS PARTEA I – ORGANIZAREA SI EXERCITAREA […]

Cetatenia Europeana

Cumpără cartea de pe Lucrari.ro Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie” are o latură politică prin faptul că modalităţile de stabilire şi cadrul legal de instituire nu reprezintă altceva decât expresia voinţei suverane a unui popor. Mai mult decât atât, orice […]

Conferinta de pace de la Paris (1919 – 1920). Sistemul Versailles

Înfrângerea Puterilor Centrale era evidentă în vara lui 1918.  Contribuiau la aceasta dificultăţile interne din Germania şi Austro-Ungaria, prăbuşirea aliaţilor, starea revoluţionară – aici influenţa sovietică fiind evidentă, precum şi declanşarea unei ofensive finale decisive a Antantei. După ce ultima ofensivă germană, bătălia de pe Aisne (27 mai – 6 iunie 1918), a fost stopată […]

Vinovatia. Caracteristici generale ale formelor si modalitatilor sale

Din cuprins:1. Noţiuni generale2. Noţiunea de vinovăţie. Reglementare legală3. Elementele vinovăţiei3.1. Elementul intelectiv3.2. Elementul volitiv4. Formele vinovăţiei4.1. Intenţia4.1.1. Intenţia directă4.1.2. Intenţia indirectă4.2. Culpa4.2.1. Culpa cu prevedere4.2.2. Culpa fără prevedere4.3. Praeterintenţia 5. Scopul şi mobilul infracţiunii 1. Noţiuni generale Dreptul penal este structurat în jurul a trei instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală  şi pedeapsa. Între aceste […]

Analiza infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul

Analiza penala a infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. Anul elaborarii – 2007 Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum LUCRAREA: ANALIZA PENALA A INFRACTIUNILOR DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL la NUMAI 30 EURO cu plata rapida prin SMS disponibila in 3 părţi, astfel Partea I: Capitolul 1 (Aspecte […]

COMERCIAL: Contract de asigurare de viata aferent contractului de credit. Nerespectarea de catre asigurator a obligatiilor asumate prin polita de asigurare de viata. Admiterea actiunii in pretentii

COMERCIAL: Contract de asigurare de viata aferent contractului de credit. Nerespectarea de catre asigurator a obligatiilor asumate prin polita de asigurare de viata. Admiterea actiunii in pretentii TRIBUNALUL BUZAU Deliberând asupra prezentului recurs comercial,Prin acţiunea înregistrata la data de 17.11.2009 pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 12317/200/2009 reclamantele BCML si B I I au chemat […]

Politica Europeana de Vecinatate (PEV)

Având o tematică extrem de actuală, lucrarea prezintă o analiză a principalelor obiective, instrumente, mecanisme, realizări şi perspective ale Politicii Europene de Vecinătate. Având în vedere apariţia acestei politici în anii 2003-2004, tema de cercetare suscită interesul cititorului, permanentele schimbări la nivel european în ceea ce priveşte conturarea şi consolidarea acestei noi politici transformând cercetarea […]

Tribunalul Suprem, sectia penala, decizia nr. 325/1974 R.R.D. nr. 12/1974, p. 74

Nu sunt îndeplinite condiţiile legitimei apărări prevăzute de art. 44 alin. 2 C. pen., atunci când inculpatul a fost atacat de către victima prin lovirea cu palma, fără ca victima să fi fost înarmată cu obiecte contondente, deoarece un asemenea atac nu a fost de natură să creeze un pericol grav pentru persoana inculpată. Pe […]