Monthly Archives: June 2011

Dovada calitatii de proprietar al terenului ceruta persoanei expropriate.

Curtea de apel CRAIOVA, Decizia Nr. 17 din 28 ianuarie 2010 Prin cererea înregistrata la Tribunalul Gorj la data de 27 mai 2009 reclamantul Statul Român, în calitate de expropriator, prin SNLO – EMC M. a solicitat exproprierea imobilelor detinute de pârâtul T.G., teren neagricol în suprafata de 1690 mp., respectiv teren categorie pasune si […]

Banca Centrala Europeana

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) şi Banca Centrală Europeană (BCE) au fost constituite în virtutea art. 4 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în contextul apariţiei Uniunii Economice şi Monetare (UEM), care a dus la moneda unică euro. Astfel, la data de 1 ianuarie 1999, UEM a intrat în cea de-a treia etapă şi, […]

Principiul loialitatii in dreptul comunitar

Acest principiu, consacrat de Tratat şi promovat, de asemenea, de Curtea de Justiţie, denumit şi principiul solidarităţii, a fost prevăzut in art. 10 TCE, care dispunea că statele membre vor lua toate măsurile corespunzătoare, indiferent că sunt generale sau speciale, de a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Tratat ori din acţiunea întreprinsă de instituţiile Comunităţii […]

Contraventii.Depasire neregulamentara.Citare martor asistent.

Tribunalul BACĂU, Decizia Nr. 228 din 9 februarie 2010 Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău şi înregistrată sub nr. /180/2009, petentul C F în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. . Plângerea a fost formulată în termen legal. În motivarea […]

Principiul dreptului la aparare in dreptul comunitar

Un principiu important care trebuie să fie luat în considerare în procesul aplicării dreptului comunitar este principiul dreptului la apărare sub multiplele sale aspecte. Astfel, sub aspectul dreptului de a fi audiat, respectarea principiului se impune atât în privinţa audierii în procedurile în care pot fi aplicate sancţiuni, chiar în procedurile administrative, cât şi în […]

Natura juridica a Consiliului European

Având în vedere situaţia specifică în care a apărut şi s-a dezvoltat, Consiliul European a fost apreciat diferit în ceea ce priveşte natura sa juridică. Calificarea sa juridică a pus numeroase probleme : Consiliul European reprezintă un organism comunitar în întregime ? Care sunt legăturile sale juridice cu Uniunea Europeană ? În definitiv, poate acesta […]

Cerere de acordare de despagubiri intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 290/2003.

Curtea de apel IAŞI, Decizia Nr. 162CA din 31 martie 2010 Cerere de acordare de despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 290/2003. Dovada calităţii de proprietar. Consecinţe Caracterul incomplet şi contradictoriu al declaraţiilor autentice date de martori, privind pretinsele bunuri proprietatea reclamantului în anul 1944, făcea obligatorie pentru reclamantul-intimat dobândirea de înscrisuri doveditoare de la […]

Ce a reprezentat Raportul Spaak ?

Raportul Spaak a condus la semnarea la Roma la 25 martie 1957 a două tratate de către statele membre C.E.C.O. – Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg şi Italia. Reuniţi în Conferinţa de la Messina, între 1-3 iunie 1955, miniştri de externe ai „celor şase” au recunoscut că logica între­prinderii începute în 1951 impunea depăşirea C.E.C.O., […]

Tratatul de la Maastricht

Pe parcursul evoluţiei Comunităţii, procedura bugetară a suferit unele modificări. Astfel, la începuturi potrivit Tratatelor de la Roma, Comisia stabilea un proiect de buget care era … Full story Având în vedere situaţia specifică în care a apărut şi s-a dezvoltat, Consiliul European a fost apreciat diferit în ceea ce priveşte natura sa juridică. … […]

Cerere de atribuire in folosinta a suprafetei de 500 m.p. in intravilanul mun. Iasi

Curtea de apel IAŞI, Decizia Nr. 86CA din 1 martie 2010 Cerere de atribuire în folosinţă a suprafeţei de 500 m.p. în intravilanul mun. Iaşi, în virtutea dispoziţiilor Legii nr. 44/1994. Lipsa suprafeţelor de teren disponibil. Consecinţe Instanţa de contencios administrativ nu se poate substitui autorităţii administrative locale, în emiterea unei decizii privind cererile formulate […]

Refuzul autoritatii publice de a emite avizul de executare a unei constructii pe terenul aferent infrastructurii feroviare

Curtea de apel IAŞI, Decizia Nr. 124CA din 22 martie 2010 Refuzul autorităţii publice de a emite avizul de executare a unei construcţii pe terenul aferent infrastructurii feroviare. ConsecinţeAtât timp cât administratorul infrastructurii feroviare a reclamant şi probat (chiar şi numai verbal) un drept propriu asupra terenului pe care reclamanta a început edificarea unei construcţii, […]

Somatie de plata. Onorarii avocat: Jud. Caracal, Sent. com. nr. 181 din 14 aprilie 2010

În ceea ce priveste solicitarea creditoarei privind obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata instanta retine urmatoarele. Potrivit dispozitiilor art. 274 alin.1Cod pr.civ Partea care cade în pretentii va fi obligata la cerere sa plateasca cheltuielile de judecata iar potrivit art.274 alin.3 Cod procedura civila, judecatorii au dreptul sa mareasca sau sa micsoreze onorariile avocatilor, […]