Monthly Archives: December 2011

APEL PENAL: Ucidere din culpa. Nerespectarea masurilor de protectia muncii

Decizia nr. 3061 (21.01.2011) Tribunalul Buzau Instanta de fond, prin sentinta penală nr.995/09.11.2010, în baza art.37 alin.1 din Legea nr.319/2006 cu aplicarea art.74 lit.a şi c – 76 lit.d Cod penal a condamnat pe inculpata … la o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de neluare a măsurilor legale de securitate şi sănătate, […]

Lucrari de disertatie la DIP

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce … Full […]

StudiiJuridice.ro – Eduard Dragomir

  Irevocabilitatea contractului Art. 2.252. (1) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea ratelor plătite. (2) Debirentierul este ţinut la … Full story CAPITOLUL XVIII Contractul de întreţinere   Noţiune Art. 2.254. (1) Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi […]

Tratatul international – principalul izvor al Dreptului International Public

Tratatul internaţional este actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber-exprimată între două sau mai multe state cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce în relaţiile lor politice, economice, culturale etc. Tratatul international – principalul izvor al Dreptului International Public Tratatul […]

Schimbarea incadrarii juridice. Recalificarea caii de atac a recursului.

Curtea de apel PLOIEŞTI, Decizia Nr. 1004 din 11 octombrie 2010 Schimbarea încadrării juridice. Recalificarea căii de atac a recursului.C.pen.art. 208 alin.1, art. 213 C.pr.pen.art. 197 alin.2, art. 334 Procedeul utilizat la o instanţă de control judiciar constând în recalificarea sine die a unei căi de atac (în speţă recurs) într-o altă cale de atac […]

Mandatul european de arestare

Curtea de apel BUCUREŞTI, Sentinta penala Nr. 33 din 8 februarie 2010 Mandatul european de arestare. Executarea mandatului european de arestare. -Legea 302/2004 Conform art.90 alin.5 din Legea 302/2004 în cazul în care persoana solicitata declara ca este de acord cu predarea sa,despre consimtamântul acesteia se întocmeste un proces verbal care se semneaza de catre […]

Referate DIP

În privinţa tratamentului aplicabil străinilor se constată existenţa mai multor tipuri de regimuri. Subliniem însă că nici în această privinţă nu există reguli de drept … Full story EXTRAS: Deşi incriminarea unor fapte internaţionale ilicite a cunoscut o evoluţie considerabilă după cel de-al doilea război mondial, fie prin statutele unor instanţe penale internaţionale, … Full […]

Articole DIP

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce … Full […]

Raspunderea internationala. Forme ale raspunderii internationale

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi în ultimă instanţă pacea şi securitatea popoarelor. Prin răspundere în dreptul internaţional, se înţelege obligaţia celor care au încălcat normele acestuia de a suporta consecinţele conduitei lor ilicite, sub forma […]

Lucrari de diploma DIP

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce … Full […]

Organizatiile internationale. Notiune si clasificare

Organizaţiile internaţionale s-au dezvoltat îndeosebi după victoria revoluţiilor burgheze, ca urmare a instaurării şi a dezvoltării capitalismului. Creşterea forţelor de producţie, diviziunea internaţională a muncii, sporirea relaţiilor politice şi economice dintre state, cuceririle ştiinţei şi tehnicii sunt factori care au determinat apariţia şi dezvoltarea organizaţiilor internaţionale. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE de Av. Eduard Dragomir […]

Referate Drept International Publice

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story Tratatul internaţional este actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber-exprimată între două […]