Monthly Archives: December 2011

Litigii de munca: Trib. Calarasi, Sent. civila nr. 121 din 25 ianuarie 2010

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 4 noiembrie 2009 si înregistrata sub nr. 3026/116/2009 (nr. în format vechi 3690/C/2009), reclamantul Sindicatul Liber din Învatamânt Calarasi, a chemat în judecata pe pârâtii SCOALA CHISELET, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CHISELET – prin PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISELET si INSTITUTIA PRIMARULUI solicitând ca prin […]

De ce sunt unii oameni mai deştepţi decât alţii?

By RSS – Revista Presei 14/09/2011 00:00:00 Font size: Inteligenţa… o misterioasă însuşire despre ale cărei caracteristici s-au scris sute de mii de pagini. De ce anume depinde ea? Ţine de ereditate? Ţine de factorii de mediu, de condiţiile în care creşte o anumită persoană? Există mâncăruri care îţi măresc coeficientul de inteligenţă? Sau exerciţii […]

Divort. Incredintarea minorului tatalui.

Judecătoria SECTORUL 3, Hotararea Nr. 7123 din 18 mai 2010 Divort. Incredintare minor tatalui DOSAR NR. 20715/301/2009SENTINTA CIVILA NR. 7123/18.05.2010 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 28.09.2009, reclamanta CE a chemat in judecata pe paratul CCE solicitând instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna desfacerea căsătoriei incheiata […]

Acordurile regionale de asistenta mutuala

Acordurile regionale de asistenţă mutuală sunt acordurile încheiate între statele care se află în aceeaşi regiune geografică, prin care părţile se obligă să-şi acorde ajutor reciproc împotriva agresiunii. Aceste tratate pot constitui un mijloc eficace de asigurare a securităţii în diferite regiuni ale globului, de luptă împotriva războaielor agresive şi pentru consolidarea păcii în lume. […]

Vaticanul. Capacitatea de a incheia tratate

Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale – concordate, fie în domeniul temporal. VATICANUL. CAPACITATEA DE A INCHEIA TRATATE INTERNATIONALE  Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale – concordate, fie în domeniul temporal. Autorii fac distincţie între […]

Teorii privind clasificarea tratatelor internationale

Preocupări pentru clasificarea tratatelor internaţionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii împărţeau tratatele în pactiones (pacte), sponsiones (promisiuni) şi foedera (alianţe). TEORII PRIVIND CLASIFICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE Preocupări pentru clasificarea tratatelor internaţionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii împărţeau tratatele în pactiones […]

Miscarile de eliberare nationale. Capacitatea de a incheia tratate

By Redactia_StudiiJuridice 28/12/2010 07:22:00 Font size: În momentul în care o mişcare de eliberare naţională ajunge să se constituie într-un stat nou, se încheie de cele mai multe ori, un acord cu statul pe seama căruia poporul respectiv îşi dobândeşte independenţa. Miscarile de eliberare nationale. Capacitatea de a incheia tratate În momentul în care o […]

Aspecte privind taxa judiciara de timbru calculata la cererile avand ca obiect daune morale

Judecatoria Rosiori de Vede, Decizia Nr. 97 din 26 ianuarie 2010 Prin cererea introdusă la această instanţă, petentul D.P., în termen legal, a formulat în baza art. 18 din Legea 146/1997, cerere de reexaminare împotriva obligării sale la plata sumei de 4000 lei, taxă judiciară de timbru, la care a fost obligat prin încheierea de […]

Partaj bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare. Beneficiu de discutiune

Judecătoria SLATINA, Sentinta civila Nr. 2743 din 5 mai 2010 Partaj bunuri comune solicitat de creditor în cadrul contestatiei la executare. Beneficiu de discutiune.Data publicarii portal: 17.06.2010 Prin sentinţa pronunţata in cauza nr. 10452/311/2008 Judecătoria Slatina a luat act că debitorul contestator a renunţat la judecata cererii de suspendare a executării silite. A respins ca […]

Pruncuciderea – violenta extrema contra copilului

În pofida intensificării sale în ultimele decenii, violenţa îndreptată asupra copiilor nu reprezintă un fenomen nou în istoria diferitelor societăţi. De-a lungul secolelor, copiilor li s-a negat identitatea, au fost supuşi la nenumărate umilinţe, au fost victimele nenumăratelor abuzuri comise de părinţi, educatori sau alte persoane, în aşa fel încât istoria socială a copilăriei cuprinde […]

Si RCS & RDS intra in cursa IPv6

By RSS – Revista Presei 10/10/2011 12:19:00 Font size: Abonatii la Internet prin fibra optica, clienti rezidentiali ai RCS & RDS, pot testa noul protocol de conectare la Internet, Internet Protocol versiunea 6 (IPv6), pe care compania il are in curs de implementare. IPv6 poate fi testat prin inscriere in sectiunea “Contul Meu Digi” de […]