Monthly Archives: January 2012

Talharie / Furt calificat

Judecătoria SECTORUL 5, Sentinta penala Nr. 755 din 11 iunie 2010 SP 755/11.06.2010 M.P. – Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 este reprezentat de procuror Pe rol, pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii C.D. şi G.O.M şi pe partea civilă SC, partea vătămată C.M.A., având ca obiect tâlhărie (art.211 C.p.) art. 208-art. 209 […]

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Respingerea recursului.

Tribunalul BRAŞOV – Minori şi familie, Decizia Nr. 21R din 12 martie 2010 R O M Â N I ATRIBUNALUL PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOVDECIZIA PENALĂ NR 21/R Cu participarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov. Pe rol fiind soluţionarea recursului formulat Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Primirea in depozit de inscrisuri si documente | art. 95

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:05:00 Font size: F. Primirea în depozit de înscrisuri şi documente Art. 95. La primirea în depozit a unor înscrisuri şi documente, notarul public va menţiona, în încheiere, că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale primirii în depozit, în sensul art. 49 lit. g), prin următoarele menţiuni: a) data depunerii (anul, luna, ziua), […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011

CAPITOLUL VI Controlul activităţii notariale, arhiva şi evidenţa activităţii SECŢIUNEA I Controlul activităţii notariale Art. 99. Actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc, în condiţiile art. 100. Activitatea notarilor publici este supusă controlului profesional administrativ, în condiţiile prezentei legi. Art. 100. Actele notariale pot fi atacate de părţi sau de orice persoană interesată prin acţiune în […]

Actiune in anulare (OG nr. 5/2001)

Judecătoria CÂMPULUNG, Sentinta comerciala Nr. 685 din 29 octombrie 2010 R O M Â N I ADosar nr. …./205/2010 (Numar în format vechi …./2010)JUDECATORIA CAMPULUNGSENTINTA COMERCIALA Nr. 685Sedinta publica de la …. Octombrie 2010 Completul compus din:PRESEDINTE ….Grefier ….Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe reclamanta S.C. …. RELON S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Competenta notarilor publici | art. 8-13

CAPITOLUL II Competenţa notarilor publici Art. 8. Notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale: a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor; b) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; c) procedura succesorală notarială; d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Drepturile notarilor publici | art. 30-35

CAPITOLUL IV Drepturile şi îndatoririle notarilor publici SECŢIUNEA I Drepturile notarilor publici Art. 30. Notarii publici îşi exercită personal profesiunea şi se bucură de stabilitate în funcţie, neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor. Art. 31. Abrogat prin alineatul din Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2005 începând cu 04.04.2005. Art. 32. Notarii publici au […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Indatoririle si raspunderile notarilor publici | art. 36-42

SECŢIUNEA II Îndatoririle şi răspunderile notarilor publici Art. 36. Notarii publici şi personalul birourilor notariale au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate îi eliberează de această obligaţie. […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Procedura actelor notariale. Dispozitii comune | art. 43-57

CAPITOLUL V Procedura actelor notariale SECŢIUNEA I Dispoziţii comune Art. 43. Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. Înscrisurile redactate de părţi sau, după caz, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor. Înscrisurile […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor | art. 89

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:53:00 Font size: SECŢIUNEA IVAlte proceduri notariale A. Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor Art. 89. Notarul public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere formă autentică ca o condiţie de valabilitate a actului. Pentru legalizarea semnăturii, părţile vor prezenta exemplarele înscrisului nesemnate. Notarul public va identifica părţile, […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Dare de data certa inscrisurilor | art. 90

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:25:00 Font size: B. Dare de dată certă înscrisurilor Art. 90. Înscrisul căruia urmează să i se dea dată certă se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de parte. În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale pentru dare de dată certă, în sensul art. 49 lit. g), prin următoarele […]