Monthly Archives: January 2012

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Certificarea unor fapte | art. 91-92

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:19:00 Font size: C. Certificarea unor fapte Art. 91. Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal: a) faptul că o persoană se află în viaţă; b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc; c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea; […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Acte de protest al cambiilor, cecurilor si a altor titluri la ordin | art. 96

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 15:31:00 Font size: G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin Art. 96. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin se face în condiţiile stabilite prin legile speciale.   Cărţi juridice Editura Nomina Lex Pret: Lei (Ron) 27.00

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale | art. 97

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 15:25:00 Font size: H. Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale Art. 97. La cererea părţii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva sa. În acest scop notarul public va cita toate părţile sau, după caz, pe succesorii acestora. În textul duplicatului se reproduce cuvânt cu cuvânt […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Reconstituirea actelor originale | art. 98

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 15:21:00 Font size: I. Reconstituirea actelor originale Art. 98. În situaţia dispariţiei unui act din care nu mai există nici un exemplar original se va proceda, la cererea şi cu acordul părţilor, la reconstituirea acelui act. Reconstituirea se va face la biroul notarului public unde s-a întocmit actul, cu citarea tuturor părţilor sau, […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Efectuarea si legalizarea traducerilor | art. 94

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:10:00 Font size: E. Efectuarea şi legalizarea traducerilor Art. 94. Pentru efectuarea traducerii, dacă aceasta nu este făcută de notarul public autorizat în acest scop, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului. Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face […]

Dictionar: Amenda penala

By Redactia_StudiiJuridice 27/01/2011 10:45:00 Font size: AMENDĂ PENALĂ: pedeapsă pecuniară care constă într-o sumă de bani al cărei cuantum este stabilit de instanţa de judecată prin hotărârea rămasă definitivă, pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Ea se deosebeşte de sancţiunea administrativă, civilă, fiscală, procedurală etc. prin caracterul ei de pedeapsă fiind o […]

Arestarea inculpatului in cursul urmaririi penale.Ascultarea inculpatului

Curtea de apel BUCUREŞTI, Decizia Nr. 111 din 30 martie 2010 Arestarea inculpatului în cursul urmaririi penale.Ascultarea inculpatului – art.149 ind.1 Cod procedura penala ; – art.150 Cod procedura penala Procurorul , din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala,daca sunt întrunite conditiile prevazute în art.143 si exista vreunul din cazurile prevazute în art.148,când […]

Legea notarilor publici

     Legea notarilor publici si a activitătii notariale Nr. 36 din 12 mai 1995 – Versiune actualizată în februarie, 2011[1] –   Prezenta versiune include modificările survenite asupra Legii nr. … Full story CAPITOLUL I Dispoziţii generale     Art. 1. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995

CAPITOLUL III Organizarea activităţii notarilor publici   SECŢIUNEA I Organizarea şi funcţionarea birourilor notarilor publici   Art. 14. Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot funcţiona … Full story SECŢIUNEA II Camera Notarilor Publici     Art. 26. În circumscripţia fiecărei Curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor […]

Lideri pentru Justitie va pregati si in 2012 un grup de tineri juristi care demonstreaza potential in a deveni viitoarele elite ale justitiei din tara. Avand in vedere transformarile complexe prin care trece justitia romana, educarea si formarea noii generatii de tineri cu viziune si implicare este esentiala. … Full story Astăzi Noul Cod Civil […]