Monthly Archives: January 2012

CAPITOLUL I Dispoziţii generale     Art. 1. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, … Full story CAPITOLUL II Competenţa notarilor publici   Art. 8. Notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale: a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor; […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | CUPRINS |

Legea notarilor publici si a activitătii notariale Nr. 36 din 12 mai 1995 – Versiune actualizată în februarie, 2011[1] – Prezenta versiune include modificările survenite asupra Legii nr. 36/1995 prin: – O.U.G. nr. 85/1997 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 29/12/1997 – O.U.G. nr. 295/2000 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Art. 2. Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Art. 3. Notarul public […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici | art. 14-25

CAPITOLUL III Organizarea activităţii notarilor publici SECŢIUNEA I Organizarea şi funcţionarea birourilor notarilor publici Art. 14. Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot funcţiona unul sau mai mulţi notari publici asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător. Prin asociere, notarul public nu-şi pierde dreptul la birou notarial individual. Notarul public sau notarii […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Camera notarilor publici | art. 26

SECŢIUNEA II Camera Notarilor Publici Art. 26. În circumscripţia fiecărei Curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. Din Cameră fac parte toţi notarii publici care funcţionează în circumscripţia Curţii de apel. Camera Notarilor Publici este condusă de un colegiu director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-5 membri. Colegiul […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Uniunea Nationala a Notarilor Publici | art. 27-29-1

SECŢIUNEA III Uniunea Naţională a Notarilor Publici Art. 27. Notarii publici din România se constituie în Uniunea Naţională a Notarilor Publici, organizaţie profesională cu personalitate juridică, care îşi alege un consiliu de conducere şi alte organe stabilite prin statutul propriu. Art. 28. Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Autentificarea actelor | art. 58-67

SECŢIUNEA II Autentificarea actelor Art. 58. Pentru autentificarea unui act, notarul public verifică şi stabileşte, în prealabil, identitatea părţilor. Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică. Art. 59. Când notarul public are îndoieli cu privire la deplinătatea facultăţilor mintale ale vreuneia dintre părţi, procedează la autentificare numai dacă un medic […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Procedura succesorala | art. 68-88

SECŢIUNEA III Procedura succesorală Art. 68. Procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile. În cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul […]

Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Legalizarea copiilor dupa inscrisuri | art. 93

By Redactia_StudiiJuridice 29/06/2011 16:16:00 Font size: D. Legalizarea copiilor după înscrisuri Art. 93. Notarul public eliberează copii legalizate după înscrisurile originale prezentate de părţi, după confruntarea copiei cu originalul. În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale legalizării copiei, în sensul art. 49 lit. g), prin următoarele menţiuni: a) atestarea conformităţii copiei […]

Specificul infractiunilor de coruptie potrivit Legii nr. 78/2000

Legea nr. 78/2000 sancţionează nu doar infracţiunile de corupţie ci şi cele asimilate infracţiunilor de corupţie, cele săvârşite în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, precum şi infracţiunile îndreptate împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. 1. Luarea de mită (art. 254 Cod Penal) este fapta funcţionarului care pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care […]

Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice este reglementată de art. 248 C. pen. potrivit cu care: „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei […]