Monthly Archives: February 2012

Plangere contraventionala

Judecătoria BUHUŞI, Sentinta civila Nr. 584 din 7 octombrie 2010 Tip speţă: sentinta civilaTitlu: plangere contraventionalăData speţă: 07.10.2010 La data de 03.05.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 584/199/2010, plângerea petentei S.C. U.G. C. SRL Bacău împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.0056424 încheiat în data de 10.03.2010 de […]

22 Decembrie 2010: Legea nr. 270/2010 privind modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de AVOCAT

In Monitorul Oficial nr. 872 din 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 270 din 22 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Cu privire la istoricul acestor “noi” reglementari care, practic, au mai fost in vigoare intr-o forma putin diferita in perioada 2008-2010, amintim […]

Contraventie prevazuta de art. 3, alin. 3 din Legea 333/2003. Inlocuirea amenzii aplicate cu sanctiunea avertisment

Contravenţie prevăzută la art. 3 alin. 3 din Legea nr. 333/2003. Gravitatea redusă a faptei săvârşită de petentă. Înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea avertisment Decizia nr. 890/2010 (20.01.2011) Tribunalul Buzau Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă , constată:Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 5387/200/2009 din 29.05.2009 petenta Ş I a solicitat ca prin […]

Incalcarea prezumtiei de nevinovatie. Prejudiciu de imagine.

Curtea de apel CONSTANŢA, Decizia Nr. 284C din 15 noiembrie 2010 Transparenta în procedurile judiciare nu trebuie înteleasa în mod absolut, în sensul ca oricine si în orice conditii poate lua cunostinta de toate actele efectuate în procedurile judiciare, pentru ca interesul legiuitorului este acela de a crea un just echilibru în activitatea institutiilor sale […]

Examenul de primire in profesia de avocat – octombrie 2011 : Hotararea UNBR nr. 58/2011

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Consiliul Uniunii HOTĂRÂREA Nr. 58 privind organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Octombrie 2011 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (denumită în continuare Lege) şi […]

Raspundere contraventionala.Rovinieta.

Tribunalul BACĂU, Decizia Nr. 231 din 9 februarie 2010 Prin cererea înregistrată la data de 27.04.2009 pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. /180/2009 petenta S.C. C S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi – SDN Bacău anularea procesului-verbal de […]

SECŢIUNEA IVAlte proceduri notariale   A. Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor   Art. 89. Notarul public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere … Full story B. Dare de dată certă înscrisurilor   Art. 90. Înscrisul căruia urmează să i se dea dată certă se întocmeşte în numărul de exemplare […]

Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

1. Aspecte generale privind Noul Cod penal al României (Legea nr. 286/2009) Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. În România, decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu a fost o simplă manifestare a voinţei politice, ci a reprezentat, în […]

Monitorul Oficial nr. 82 din 1 Februarie 2012

By Mihaela 02/02/2012 14:21:00 Font size: Guvernul României Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate […]