Monthly Archives: March 2012

Recurs. Daune morale.

Curtea de apel ORADEA, Decizia Nr. 320 din 1 iunie 2010 RECURS.DAUNE MORALE. APRECIEREA CUANTUMULUI ACESTORA. Decizia nr. 320/R din 1 iunie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori În cuantificarea daunelor morale instanta de judecata trebuie sa aiba în vedere ca despagubirile destinate repararii prejudiciului moral nu pot fi […]

Dreptul la informare si informatiile clasificate

Deşi reia prevederile referitoare la libertatea de exprimare şi informare din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, art. 10 are, totuşi, o structură diferită, punctul 2 conferind statelor o libertate de apreciere mai largă în privinţa realizării cadrului legislativ de natură să permită exerciţiul practic […]

noul cod civil 2011

Răspunderea în transportul succesiv sau combinatArt. 1.999. Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul transportului succesiv sau combinat, acţiunea în răspundere se poate exercita … Full story Raporturile dintre transportatorii succesiviArt. 2.000. (1) În raporturile dintre ei, fiecare transportator contribuie la despăgubiri proporţional cu partea ce i se cuvine din preţul transportului. Dacă … Full […]

Principalele curente de gandire in economie

Primele consemnări de economie, astfel prezentate încât să corespundă unor standarde azi denumite ştiinţifice, sunt prezente în Orientul antic. Cu douăzeci de secole î. Ch., în Egipt şi Babilon se scriau coduri de proceduri economice de o consistenţă şi valabilitate în timp excepţionale. Tot în această perioadă în India marilor tezaure culturale ce sunt în […]

Monitorul Oficial 2011

Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror Nr. 999 din 28-Decembrie-2011 Președintele României Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial Nr. 1000 din 30-Decembrie-2011 Agenția Națională … Full story Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii […]

M. Of. 2012

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ … Full story Guvernul României Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele […]

Libertatea de circulatie a persoanelor

LIBERTATEA DE CIRCLAŢIE A PERSOANELOR Din cuprins: ABREVIERI PREFAŢĂ CAPITOLUL 1. Noţiuni definitorii privind Piaţa Unică şi libertatea de circulaţie a persoanelor § 1. Piaţa unică § 2. Libera circulaţie a persoanelor CAPITOLUL 2. Subiecţii libertăţii de circulaţie a persoanelor § 1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene § 2. Străinii rezidenţi pe termen lung […]

Italia: Problema refugiatilor poate lua proportii nebanuite

Sursa foto: www.adevarul.it La reuniunea la vârf a miniştrilor de interne ai statelor membre ale UE de la începutul săptămânii, a fost respinsă cererea Italiei de a preda o parte din cei 23.000 de refugiaţi din Lampedusa, altor ţări europene. Adjunctul ministrului transportului italian, Roberto Castelli a declarat postului de radio de stat: “Problema refugiaţilor […]

noul cod civil in vigoare

Calculul valorii comisionuluiArt. 2.087. (1) La sfârşitul fiecărui trimestru comitentul trebuie să trimită agentului copiile de pe facturile care au fost expediate terţilor, precum şi descrierea … Full story Durata contractuluiArt. 2.088. Contractul de agenţie încheiat pe durată determinată, care continuă să fie executat de părţi după expirarea termenului, se consideră prelungit pe durată … Full […]

Noul Cod Civil al Romaniei

“Fiecare Carte a noului Cod civil aduce elemente de noutate în raport cu reglementările anterioare, adaptând normele civile realităţilor de astăzi şi tendinţelor legislative reformatoare manifestate în alte sisteme de drept. Referitor la Cartea a VII-a – „Dispoziţii de Drept Internaţional Privat”, aceasta a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, […]

dictionar juridic

DICTIONAR JURIDIC|Antihreza|Explicatii juridice … Full story Am observat ca deseori se face confuzie intre cei doi termeni care, din punct de vedere juridic, au intelesuri total diferite. Confuzia este cu atat mai grava, daca avem in vedere ca exista chiar persoane din “lumea juridica” care nu folosesc corect cele doua notiuni. In acest context, voi […]