Monthly Archives: March 2012

Constitutia Romaniei

ACCESUL LA CULTURĂ Articolul 33. (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii. (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede … Full story DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII Articolul 34. (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a … Full […]

Noul Cod Civil republicat

Răspunderea în transportul succesiv sau combinatArt. 1.999. Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul transportului succesiv sau combinat, acţiunea în răspundere se poate exercita … Full story Raporturile dintre transportatorii succesiviArt. 2.000. (1) În raporturile dintre ei, fiecare transportator contribuie la despăgubiri proporţional cu partea ce i se cuvine din preţul transportului. Dacă … Full […]

noul cod civil online

Termenul de restituire stabilit de instanţăArt. 2.162. (1) Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanţă, ţinându-se seama … Full story Curgerea dobânzii Art. 2.169. Suma de bani împrumutată este purtătoare de dobândă din ziua în care a fost remisă împrumutatului. … Full story   Plata anticipată a […]

M. Of. Septembrie 2011

Parlamentul României Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 Nr. 166 din 05-Octombrie-2011 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea … Full story Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 – 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. … Full story […]

Contractul de vanzare

TITLUL IXDiferite contracte speciale CAPITOLUL IContractul de vânzare SECŢIUNEA 1Dispoziţii generale § 1. Domeniul de aplicareNoţiuneArt. 1.650. (1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, … Full story Aplicarea unor reguli de la vânzareArt. 1.651. Dispoziţiile prezentului capitol privind obligaţiile vânzătorului se aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt […]

Actiunile in procesul penal

CUMPĂRĂ ACEASTĂ CARTE DE PE PORTALUL LUCRARI.RO Încălcarea oricărei dispoziţii incriminatoare din legea penală face să se nască un conflict, un raport juridic de drept penal, în baza căruia titularul dreptului încălcat va beneficia de protecţia legii penale. Pentru realizarea acestei protecţii, titularul valorii sociale lezate va putea sesiza organele competente, în formele prevăzute de […]

Cum poţi obţine un permis de muncă în Olanda?

By Revista Presei 23/05/2011 12:26:00 Font size: Eşti român şi vrei să munceşti în Olanda? Ia-ţi cetăţenie maghiară. Pe această portiţă mizează o firmă de recrutări de personal din Târgu-Mureş, care angajează cetăţeni români doar dacă au şi cetăţenie maghiară sau pot să o obţină. De anul acesta, piaţa muncii din Olanda este mult mai […]

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global.

Curtea de apel IAŞI, Decizia Nr. 273 din 19 martie 2010 Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obţinute în acord global Revirimentul de jurisprudenţă ca urmare a pronunţării deciziei nr.30/2009 de către Înalta Curtea de Casaţie şi JustiţieCurtea are în vedere Decizia nr.30/2009 pronunţată în recursul în interesul legii de către Înalta Curtea […]

Deschiderea succesiunii

Întrucât moştenirea se deschide “prin moarte”, aşa cum dispune art. 651 din Codul Civil, rezultă că data deschiderii ei coincide cu momentul morţii celui care lasă moştenirea. Trebuie reţinut că deschiderea moştenirii (şi data ei) nu trebuie să fie confundată cu deschiderea procedurii succesorale notariale. În acest sens, în practica judiciară s-a arătat că succesiunea […]

termeni juridici

DICTIONAR JURIDIC|Antihreza|Explicatii juridice … Full story CLASE DE MOŞTENITORI: categorii de persoane fizice care sunt chemate la succesiunea defunctului (cu care se află în relaţii de rudenie apropiate), în virtutea legii … Full story CIRCUMSTANŢE ATENUANTE: împrejurările sau situaţiile de natură să pună în lumină pericolul social mai redus al unei fapte ilicite şi să […]

Monitorul Oficial – Ianuarie 2011

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 3 din Codul de procedură civilă Nr. 18 din 18-Ianuarie-2011 Curtea Constituțională a … Full story Senatul României Hotărâre pentru punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu […]

M. Of. ianuarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul … Full story Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 597 din Codul de procedură civilă Nr. 1397 din 20-Octombrie-2011 Curtea Constituțională a […]