Monthly Archives: March 2012

noul cod civil on line

Valorificarea bunurilorArt. 2.136. Hotelierul poate cere valorificarea bunurilor asupra cărora şi-a exercitat dreptul de retenţie, potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă în materia … Full story SECŢIUNEA a 4-aSechestrul convenţional NoţiuneArt. 2.138. Sechestrul convenţional este depozitul prin care două sau mai multe persoane încredinţează unui terţ, denumit administrator-sechestru, unul sau mai multe bunuri … […]

Corporatiile transnationale si statele natiune

Compararea societăţilor transnaţionale cu naţiunile nu reprezintă o figură de stil. Această relaţie poate fi privită din trei puncte de vedere, şi anume: relaţiile cu ţările de origine, relaţiile cu ţările gazdă şi raportul stat – corporaţie în condiţiile în care forţa economică şi influenţa marilor corporaţii depăşeşte puterea economică a multor state, unele dintre […]

Privilegiile si garantiile reale

TITLUL XI Privilegiile şi garanţiile reale   CAPITOLUL I Dispoziţii generale   Domeniul de aplicare Art. 2.323. Prezentul titlu reglementează privilegiile, precum şi garanţiile reale destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale. … Full story Garanţia comună a creditorilor Art. 2.324. (1) Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, […]

Noul Cod civil

PACHETUL PROMOTIONAL POATE FI COMANDAT AICI: NOUL COD CIVIL. COMENTARIU PE ARTICOLE si NOUL COD CIVIL COMENTAT SI ADNOTAT     1. NOUL COD CIVIL. Comentariu pe articole Autori / … Full story Predarea bunurilor fără încasarea sumelor datorateArt. 1.983. (1) Transportatorul care predă bunurile transportate fără a încasa de la destinatar sumele ce i […]

Monitorul Oficial

Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 Nr. 1221 din 14-Decembrie-2011 Guvernul României Hotărâre privind transmiterea unui … Full story Guvernul României Hotărâre privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Nr. 1256 din 21-Decembrie-2011 Guvernul României […]

M. Of. 2011

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri … Full story Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Nr. 301 din 23-Decembrie-2011 […]

CIVIL: Anulare act administrativ

DOSAR NR. 21679/3/CA/2010 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IX-A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Î N C H E I E R E ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 19.01.2011 Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE: SÎRBU GABRIELA GREFIER: BROBOANĂ IOANA-MARIA Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ, formulată de […]

CIVIL: Legea nr. 221/2009. Jurisprudenta

Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989   Dosar nr. 36207/3/2009 ROMÂNIATRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A V A CIVILĂÎ N C H E I E R EŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 12.01.2011Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE : VLADU RAMONA MARIA GREFIER […]

Expertize nulitati

Tribunalul Bacau, Decizia Nr. 49A din 1 februarie 2010 Prin sentinţa civilă nr. 431 din 05.02.2009 pronunţată în dosarul nr. 756/270/2008 al Judecătoriei Oneşti, s-a admis acţiunea de partajare a bunurilor comune, acţiune introdusă de reclamanta V.G., in contradictoriu cu pârâtul V.G.C..Prin I.AP./ 17.03.2008 s-a constatat că masa se compune dintr-un apartament cu 3 camere […]

CONTENCIOS ADMINISTRATIV: Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor gemeni

Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor gemeni. Hotararea nr 543 F (28.03.2011) Tribunalul Ialomita Fond contencios administrativ. Aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 148/2005 modificata prin Legea nr. 239/2009. Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor gemeni 0-2 ani reprezinta 85% din veniturile realizate de parinte în ultimele 12 luni, la care se adauga o majorare de 600 lei. Prin […]

CIVIL: Cale de atac exercitata impotriva unei hotarari aparent favorabile. Problema interesului procesual. Prezumtia de lucru judecat

Cale de atac exercitata impotriva unei hotarari aparent favorabile. Problema interesului procesual. Prezumtia de lucru judecat TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ Dosar nr.7467/302/2008 DECIZIA CIVILĂ NR.809R Şedinţa publică din 22.03.2011 Tribunalul compus din: Preşedinte: ALINA DANIELA BELOIU Judecător: ANETA ELENA POPA Judecător: IULIAN PANAIT Grefier: GEORGIANA STROE Pe rol se află soluţionarea recursului civil […]

CIVIL: Plangere contraventionala

Sentinta civila nr. 5893 (15.09.2011) Judecatoria Tg-Jiu Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângerea contraventionala formulata de contestatorul P. Gh. în contradictoriu cu intimatul P. C. La apelul nominal facut în sedinta publica lipsesc partile. Procedura este legal îndeplinita. Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar. S-a facut […]