Monthly Archives: April 2012

ACCEPTAREA CONDITIILOR …      Serviciile oferite de catre site-ul www.studiijuridice,ro sunt destinate numai persoanelor care sunt de acord cu termenii si conditiile de colaborare expuse in cadrul acestei sectiuni. Folosirea site-ului www.studiijuridice,ro presupune acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor. Utilizatorul va avea acces in orice moment la Termenii si conditiile de colaborare, atat timp cat serverul […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

Autoritatea în stat este deţinută şi exercitată de Guvern, primul-ministru fiind numit de Preşedinte. De asemenea, şeful statului îi numeşte şi pe miniştri la propunerea premierului. Pre­şedintele are la dispoziţie o paletă largă de posibilităţi de desemnare a Primului-ministru în funcţie de configuraţia politică a Guver­nului. Miniştrii pot fi recrutaţi fie din cadrul Parlamentului, fie […]

Tags – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on-line de Carti, Reviste, Lucrari, Articole, Studii si Referate din domeniul juridic, admitere barou

După cum suntem informaţi de sursele oficiale ale Uniunii Europene, Ziua Europei a fost stabilită la 9 Mai pentru că la acea dată, în 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a dat publicităţii un plan de integrare în domeniul industriilor cărbunelui şi oţelului, plan ce a dus la crearea primei Comunităţi europene şi s-a […]

Privilegiile diplomatice

Privilegiile diplomatice constituie un tratament special datorat agenţilor diplomatici; conţinutul lor constă în beneficiul la unele facilităţi determinate de prestaţii speciale şi se exprimă în acordarea de către statul de reşedinţă a unor înlesniri excepţionale şi care au un conţinut, în principal, pozitiv, neimplicând, în mod necesar, o activitate specială din partea beneficiarilor. La articolul […]

Inviolabilitatea agentului diplomatic

Pentru a asigura inviolabilitatea diplomatică, statul acreditar are obligaţia de a se abţine de la oricare acţiune de constrângere împotriva unui diplomat. De inviolabilitatea personală se bucură şi curierii diplomatici, pe baza unui document oficial care trebuie să ateste această calitate. Convenţia de la Viena stipulează că persoana agentului diplomatic este inviolabilă precum şi locuinţa, […]

Imunitatea de jurisdicţie penala a agentului diplomatic

Agentul diplomatic este exceptat de la jurisdicţia penală a statului acreditar; ca atare el nu poate fi urmărit în faţa instanţelor penale ale statului acreditar şi nici să fie jenat de vreo autoritate judiciară sau de poliţia acestuia. Dacă agentul diplomatic comite o infracţiune, doctrina şi practica dreptului internaţional sunt de acord, în prezent, că […]

Dreptul muncii si securitatii sociale

Răspunderea disciplinară a salariaţilor. Noţiune, trăsături, condiţiile răspunderii disciplinare în dreptul muncii. Cumulul cu alte forme ale răspunderii juridice Din cuprins:1. Necesitatea şi importanţa răspunderii disciplinare în dreptul muncii2. Definiţia şi trăsăturile răspunderii disciplinare3. Condiţiile răspunderii disciplinare 4. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii juridiceA. Răspunderea disciplinară şi cumulul acesteia cu răspunderea patrimonialăB. […]

Individualizarea pedepsei trebuie nu numai să se înfăptuiască în limitele unui cadru legal, dar şi să se realizeze prin folosirea unor mijloace şi pe baza unor criterii de asemenea determinate de lege. Prin urmare, mijloacele de individualizare constau în diferite posibilităţi acordate, prin lege, judecătorilor, în vederea stabilirii acelei pedepse care – prin gen, cuantum […]

Drept comercial

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil care reglementează contractul de societate, adică societatea civilă. Aceste dispoziţii legale, întregite cu unele elemente cuprinse în Legea nr. 31/1990 permit definirea societăţii comerciale. De subliniat este faptul că în […]