Monthly Archives: April 2012

www.studiijuridice.ro

Pentru realizarea obiectivelor urmărite, avem în vedere: – desfăşurarea de activităţi economice directe, în principal de prestări servicii în domeniul publicistic, prin editarea unor cărţi de specialitate, prin înfiinţarea de reviste de doctrină, legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină; – crearea de baze de date ce vor conţine informaţii cu caracter public, informaţii utile şi cetăţeanului […]

www.studiijuridice.ro

39 lei 27 lei 27 lei www.StudiiJuridice.ro are ca scop oferirea unei adevărate baze de date juridice on-line la care toţi cei interesati – fie ei profesionişti ai dreptului, studenţi sau doar interesaţi de domeniul juridic – au acces simplu şi rapid! Plata prin SMS a serviciilor şi produselor, la un cost foarte redus, datorită […]

Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica – Oficiul Roman pentru Adoptii

Ordin nr. 550 din 03/04/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 06/04/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică    În temeiul art. 293 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Legea […]

StudiiJuridice.ro – Istoria Statului si Dreptului Romanesc (ISDR)

În anul instaurării dominaţiei habsburgice asupra Transilvaniei, tronul Ţării Româneşti este ocupat, la cererea boierimii, de fapt a Cantacuzinilor, de Constantin Brâncoveanu (1688-1714).  Ales domn … Full story Codul Calimach împarte minoratul pentru bărbaţi între 14 şi 25 de ani, iar pentru fete între 12 şi 25 de ani, perioada în care minorii … Full […]

Lege nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Lege nr. 60 din 10/04/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 17/04/2012 Intrare in vigoare: 20.04.2012 Parlamentul României adoptă prezenta lege.  Art. I. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă […]

Monitorul Oficial nr. 39 din 17 Ianuarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii Nr. 1361 din 18-Octombrie-2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin. (4) şi art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind […]

Legea nr. 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei

LEGEA Nr. 27/2012  pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările  şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La […]

Decizie nr. 1362/2011 privind reforma in domeniul sanatatii

Decizie nr. 1362 din 18.X.2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17/01/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin. (4) şi art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Intrare in vigoare: 17.01.2012 Complet: Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Petre […]

monitorul oficiaL NR. 39/2012

Hotărâre din 19.VII.2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17/01/2012în Cauza Leca şi Filipescu împotriva RomânieiIntrare in vigoare: 17.01.2012  CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECŢIA … Full story Ordin nr. 41 din 12.I.2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17/01/2012privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al … […]

StudiiJuridice.ro – Mihaela

    Decret nr. 342 din 09/04/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a … Full story Actele încheiate de gerant Art. 1.336. (1) Gerantul care acţionează în nume propriu este ţinut faţă de terţii cu care a contractat, fără a […]