Monthly Archives: April 2012

Suspendarea Constitutiei din 1938. Romania „Stat Naţional-Legionar”

În perioada analizată, decretele-legi din 1940 stabileau în mare parte regulile regimului impus.  – Decretul-regal nr. 3052, din 5 septembrie 1940[1], care a suspendat Constituţia din 1938[2] Constituţia a fostului rege Carol al II-lea, elaborată la 20 februarie 1938 şi promulgată la 27 februarie 1938[3], prin care se urmărea oferirea uni baze legale regimului autoritar […]

Relatiile lui Brancoveanu cu Poarta

În anul instaurării dominaţiei habsburgice asupra Transilvaniei, tronul Ţării Româneşti este ocupat, la cererea boierimii, de fapt a Cantacuzinilor, de Constantin Brâncoveanu (1688-1714).  Ales domn al Ţării Româneşti, marele boier Constantin Brancoveanu (cel numit de turci “Prinţul de aur” –  Altân-bey), fiul lui Papa Brancoveanu şi al Stancai Cantacuzino, a fost un bun politician, diplomat […]

Constantin Brancoveanu – Familia

Constantin Brancoveanu – Familia Istoria românilor este dominată, la sfârşitul veacului al XVII-lea şi primele decenii ale celui următor, de puternica personalitate a voievodului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. Îndelungata sa domnie, începuta la 29 octombrie 1688 şi încheiata în mod tragic în anul 1714, în ziua de 15 august, corespunde unor importante prefaceri economice, sociale, […]

Societatea transilvana in prima jumatate a secolului al XV-lea

Înainte de anul 1439 Iancu de Hunedoara, a avut posibilitatea de a-şi îmbogăţi experienţa, de a se forma ca om politic şi mai ales ca şef militar. În timp ce primejdia turcească devenea tot mai ameninţătoare, marea nobilime feudală din Ungaria şi din alte ţări apropiate se arată tot mai nesimţătoare în faţa primejdiei, tot […]

Societatea medievala romaneasca – Stefan cel Mare

În Moldova cronicarii, în majoritatea cazurilor, „au cunoştinţă unii de alţii şi se prezintă chiar ca şi continuatori”[1]; astfel că avem un şir aproape neîntrerupt pentru tot trecutul acestui principat de la primele timpuri până la finele secolului XVIII. Grigore Ureche începe cu anul 1359, pe care-l socoteşte el ca data întemeierii principatului Moldovei şi […]

Elemente de drept civil si procedura civila din perioada 1930-1940

În domeniul dreptului civil a rămas în vigoare Codul adoptat în anul 1864, însă s-au aplicat şi unele legi speciale a căror adoptare a fost impusă de transformările intervenite în viaţa economică şi socială a ţării[1]; asemenea tendinţe de elaborare a unor legi prin care se urmărea modificarea dispoziţiile Codului civil din anul 1864 au […]

Monarhia constitutionala CAROL I: Contextul socio-politic

By Redactia_StudiiJuridice 27/12/2010 15:05:00 Font size: Actul unirii Moldovei cu ţara Românească a determinat profunde transformări în ceea ce priveşte organizarea aparatului de stat şi implicit noi reglementări legislative atât în ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială, cât şi în ceea ce priveşte organizarea legislativă în cele mai importante domenii ale activităţii administrative. În condiţiile realizării […]