Monthly Archives: May 2012

StudiiJuridice.ro – Procedura penala

CRITERII DE DETERMINARE A COMPETENŢEI TERITORIALE ÎN MATERIE PENALĂ   Competenţa teritorială („ratione loci”) este criteriul cu ajutorul căruia se determină care dintre organele de acelaşi grad … Full story Prezentare pe scurt: Procedura urgentă de urmărire şi judecată a infracţiunilor enunţate se realizează potrivit dispoziţiilor art. 465 şi art. 467-479 dacă sunt flagrante, iar […]

StudiiJuridice.ro – Management / Marketing juridic

Întreprinderile reprezintã un capitol important din strategia lansatã de Consiliul European la Lisabona, încă din martie 2000. Obiectivul Agendei de La Lisabona a fost ca Europa sã devinã cea mai competitivã şi mai dinamicã economie din lume. Europa trebuie sã fie capabilã de o creştere economicã durabilã, care sã conducã la crearea de noi locuri […]

StudiiJuridice.ro – Informatica juridica

Etimologic, termenul „e-mail” vine de la englezescul „electronic mail”, adică „poştă electronică”. Zilele serviciului poştal clasic par de mult trecute, ca şi zilele în care serviciul … Full story Internetul cunoaşte o evoluţie fără precedent. Pentru a înţelege perspectivele primului sistem descentralizat de comunicare, pentru a putea formula idei despre impactul său social, politic, … […]

StudiiJuridice.ro – Drepturile omului

EXTRAS: Inspirându-se din textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este primul dintr-o serie de patru texte ale … Full story EXTRAS: Dacă avem în vedere că libertatea de exprimare este reglementată în mai toate Constituţiile statelor lumii civilizate, se poate spune, fără teama de a … Full […]

StudiiJuridice.ro – Dreptul tratatelor

În momentul în care o mişcare de eliberare naţională ajunge să se constituie într-un stat nou, se încheie de cele mai multe ori, un acord cu statul pe seama căruia poporul respectiv îşi dobândeşte independenţa. … Full story Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale – […]

StudiiJuridice.ro – Transporturi / Dreptul transporturilor

În primul rând trebuie reţinut că dintre multiplele activităţi pe care le pot îndeplini navele maritime, transporturile publice de călători şi de mărfuri se desfăşoară … Full story Transporturile reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spaţiu a … Full […]

StudiiJuridice.ro – Dreptul familiei

Materia filiaţiei este reglementată detaliat în Titlul II, Capitolul 2 din Codul familiei : filiaţia faţă de mamă şi filiaţia faţă de tată (art. 47-61). … Full story În general, prin „regim” se poate înţelege un ansamblu de norme sau reguli proprii unei anumite activităţi, iar prin „matrimonial” ar trebui să se înţeleagă … Full […]

StudiiJuridice.ro – Drept roman

Uzucapiunea (usucapio) constituia mijlocul de a do­bândi proprietatea quiritară prin posesiunea unui Lucru într-un anumit interval de timp. Dreptul fostului proprietar se stingea aşadar ca urmare … Full story Proprietatea mai multor persoane asupra unuia şi aceluiaşi lucru se numea condominium (coproprietate)[1]. Materialmente lucrul nu era împărţit, deoarece el aparţinea, ca un întreg, tuturor coproprietarilor. […]

StudiiJuridice.ro – Drept medical / Dreptul sanatatii

La începutul anului 1990, România se confrunta cu o rată a mortalităţii în creştere şi cu răspândirea bolilor necontagioase, în special a celor legate de … Full story Originile protecţiei sociale se plasează în 1978, iar Guvernul are responsabilitatea organizării, coordonării şi subvenţionării unui sistem de securitate sociala unificat. La acestea se pot … Full […]

StudiiJuridice.ro – Drept financiar – fiscal

INSPECŢIA FISCALĂ Din Cuprins: 1. Rolul şi importanţa inspecţiei fiscale 2. Atribuţiile inspecţiei fiscale 1.3. Formele inspecţiei fiscale şi proceduri de control fiscal 1.3.1. Formele inspecţiei fiscale 1.3.2. Proceduri de control … Full story Fondul Monetar Internaţional a fost fondat în iulie 1944, la sfârşitul unei conferinţe monetare organizate în mica localitate Bretton Woods (statul […]

StudiiJuridice.ro – Drept diplomatic si consular

“Imaginea ţării noastre depinde, înainte de eforturile diplomatice, de realitatea României şi de realitatea comportamentului şi a performanţelor românilor, indiferent unde se află aceştia”. … Full story Într-o definiţie, s-a arătat că, embargoul constituie o formă a represaliilor, prin care un stat reţine navele comerciale ale unui alt stat, în porturile sau … Full story […]