Monthly Archives: May 2012

Autorizatie de construire. Cerere pentru modificare. Conditii

Curtea de apel CLUJ, Decizia Nr. 830 din 1 aprilie 2010 Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 830 din 1 aprilie 2010 Prin sentinţa civilă 3452/25.11.2009 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul 5012/117/2008, s-a respins cererea formulată de reclamantele SC O.C. SRL şi SC A.P.I.V. SRL împotriva […]

Recurs civil. Ordonanta presedintiala. Nulitatea recursului.

Tribunalul CĂLĂRAŞI, Decizia Nr. 302R din 31 martie 2010 Prin cererea introdusa la Judecatoria Calarasi la data de 01.03.2010 si înregistrata la sub nr. 1094/202/2010, reclamantul SM a chemat-o în judecata pe pârâta S AG solicitând instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna suspendarea tuturor Adunarilor Generale ce se vor convoca de aceasta […]

Avangarda literară rusă: configuraţii şi metamorfoze

By e008ffebc66a4dd51f45bee33f05b323 13/01/2012 00:00:00 Font size: 978-606-16-0050-2Camelia Dinu, Avangarda literară rusă: configuraţii şi metamorfoze (Studii literare, Istoria culturii) Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti Broşată, 14,8x21cm, 294 p., ediţia 1, disponibil, 27,00 lei Cărţi juridice Editura Nomina Lex Pret: Lei (Ron) 27.00

StudiiJuridice.ro – Capital.ro

Gigantul Internetului, Yahoo, a acceptat vânzarea a 20% din participaţia de 40% deţinută la Alibaba Group din China, pentru aproximativ 7,1 miliarde de dolari, transmite … La 5 ani de la lansarea pensiilor private facultative (Pilonul III) şi la 4 ani de la debutul celor pensiilor private obligatorii (Pilonul II), activele … În cadrul conferinţei […]

Rezolutiune contract intretinere

Judecătoria TURNU MĂGURELE, Sentinta civila Nr. 566 din 3 iunie 2010 Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria T.M., reclamanta C.Gh. a chemat în judecată pe pârâtul N.M., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună rezilierea contractului de întreţinere autentificat de B.N.P.T.M.În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, la data de 28.10.1997, împreună cu […]

Grupurile de Interes Economic

EXTRAS: O noutate în peisajul societăţilor comerciale româneşti o reprezintă Grupurile de Interes Economic (GIE), care împrumută o serie din caracteristicile societăţilor comerciale, în special a celor de persoane. Astfel, în cadrul grupului de interes eco­nomic, rolul primordial îl joacă membrii grupului, nu capitalul. În consecinţă, una dintre trăsăturile Grupului de interes economic o constituie […]

Analiza modului de operare in cazul infractiunilor comise in serie

EXTRAS: Cercetarea complexă a fenomenului infracţional criminal, sub toate aspectele sale, deschide largi perspective explicaţiei ştiinţifice a mecanismelor şi factorilor cu rol favorizant, permiţând o fundamentare realistă a măsurilor generale şi speciale orientate către prevenirea şi combaterea manifestărilor antisociale[1].  În ştiinţa şi practica judiciară a fost exercitat mult interes asupra fenomenului legat de „crima în […]

Civil-rezolutiune contract de intretinere

Judecătoria BUZĂU, Sentinta civila din 16 martie 2010 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzau la data de 26.06.2009 sub nr. …/200/2009, reclamantii BB si BA a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii BS şi BC, ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa se dispuna rezilierea […]

Sinergia Marii Negre si Parteneriatul Estic – in contextul politicii europene de vecinatate

În data de 11 aprilie 2007, Comisia Europeană a emis documentul Sinergia Mării Negre ce se doreşte a fi o nouă iniţiativă de cooperare regională a Uniunii Europene. Sinergia vizează regiunea Mării Negre, ce cuprinde şase state riverane (Bulgaria, România, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia), şi  alte patru ţări – Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova şi Grecia […]

M. Of. August 2011

Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al … Full story Ministerul Administrației și Internelor Ordin privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor […]

Politica europeana de vecinatate – principii, obiective, puncte forte, limite

Valul de extindere a Uniunii Europene (UE) spre zona Europei central-răsăritene din 2004 şi 2007 a adus în centrul atenţiei nu doar necesitatea UE de a-şi reforma cadrul instituţional şi de a-şi revizui anumite politici la nivel intern, ci şi reînnoirea modalităţilor de abordare a relaţiilor sale externe, în principal cu statele aflate acum în […]