Monthly Archives: July 2012

Noul Cod Civil | Art. 2199 | Contractul de asigurare. Notiune

By Mihaela 11/11/2011 16:34:00 Font size: CAPITOLUL XVI Contractul de asigurare SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune Noţiune Art. 2.199. (1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării […]

Inceperea urmaririi penale. Procedura. Aplicarea in timp a legii procesual penale

Tribunalul BUCUREŞTI, Decizia Nr. 226 din 9 februarie 2010 C. proc. pen., art.228Legea nr.356/2006, art. I pct.127, 128 şi 129Legea nr.281/2003, art. I pct.145REZUMAT:Este legală începerea urmăririi penale prin încheierea unui proces-verbal de sesizare din oficiu, câtă vreme acesta este anterior intrării în vigoare a Legii nr.356/2006, iar confirmarea procurorului de caz, trecută în partea […]

CIVIL: Fond funciar

Fond funciar Judecatoria Slatina Sentinta civila nr. 20 (11.01.2011) Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:Prin cererea înregistrata la data de 28.07.2010 pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. 7993/311/2010, reclamantul M C a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii C. J. O, Comisia Locală a comunei T. ambele pentru stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor […]

Contestatie la executare – competenta teritoriala

Judecătoria INEU, Sentinta civila Nr. 464 din 22 martie 2010 ROMANIAJUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD OPERATOR 2826DOSAR NR….SENTINTA CIVILA NR.464/2010Sedinta publica din 22 martie 2010Presedinte : …Grefier:… S-a luat în examinare contestatia la executare formulata de contestatoarea SC ,,T.E,, SRL împotriva intimatelor Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a […]

CIVIL: Stabilire domiciliu obligatoriu. Daune morale

CIVIL: Stabilire domiciliu obligatoriu. Daune morale Tribunalul Buzau Decizia nr. 4644/2010 (21.01.2011) I) CIRCUMSTANŢELE CAUZEI A) POZIŢIA PĂRŢILOR 1. Prin acţiunea înregistrată la data de 13.10.2010 pe rolul Tribunalului Buzău-Secţia Civilă sub nr. 4644/114/2010, reclamantul B.D. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce […]

StudiiJuridice.ro – Redactie

Marti, 3 aprilie 2012 (16.00-18.00), la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” organizeaza dezbaterea cu tema „Medierea în şcoală”, organizată de Masteratul de Integrare şi Afaceri Europene împreună cu Masteratul de Mediere sub egida „Medierea – alternativă viabilă la instanţa de judecată”, alături de Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România – Filiala Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al […]

CIVIL: Actiune in constatare – Respinsa

CIVIL: Actiune in constatare – Respinsa Judecatoria Mizil Sentinta civila nr. 263 (14.03.2011) Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil sub nr.83/259/2011, reclamantul D. I., a chemat în judecată pe pârâtul Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate faptul că este unicul […]

StudiiJuridice.ro – Redactia StudiiJuridice.ro

În martie 2012 Editura CH Beck a lansat cel mai complet Cod civil comentat de pe piata romaneasca (NOUL COD CIVIL. COMENTARIU PE ARTICOLE) avand ca si coordonatori /autori nume celebre ale literaturii juridice romanesti dar si practicieni de renume: Flavius BAIAS, Eugen CHELARU, Rodica CONSTANTINOVICI, Ioan MACOVEI, Adriana ALMĂŞAN, Emese FLORIAN, Gheorghe GHIORGHIU, Pavel […]

CIVIL: Pretentii

CIVIL: Pretentii Tribunalul Buzau Sentinta civila nr. 12738-2157 (25.03.2011) Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ….. la data de 21.09.2010 reclamanta APPA a solicitat obligarea pârâtei MIG la plata sumei de 2.508,05 lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere aferente perioadei decembrie 2009 – aprilie 2010 şi a […]

Infractiuni

Judecătoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 73 din 30 martie 2010 REŢINEREA DE CIRCUMSTANŢE ATENUANTE ÎN FAVOAREA INCULPAŢILOR; LIPSA ANTECEDENTELOR PENALE, VÂRSTA INCULPAŢILOR, PREJUDICIUL REDUS CAUZAT PĂRŢII VĂTĂMATE. CONSECINŢE: Sentinţa penală nr.73/30.03.2010 – dosar nr.4230/269/2009 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă sub nr.4230/269/2009 au fost trimişi în judecată inculpatii A.A. […]