Monthly Archives: July 2012

Infractiuni prevazute in legi si decrete

Judecătoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 67 din 22 martie 2010 INFRACŢIUNEA PREV. de ART.87 ALIN.1 din O.U.G. 195/2002 rep.GRADUL DE PERICOL SOCIAL.CERERE DE ACHITARE ÎN TEMEIUL ART.11 PCT.2 LIT.A RAP.LA ART.10 LIT.B/1 COD PROC. PENALĂ Sentinţa penală nr.67 -dosar nr.965/269/2010 Prin rechizitoriul Pachetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă la data de […]

Rejudecare dupa extradare

Judecătoria SECTORUL 4, Sentinta penala Nr. 1167 din 4 iunie 2010 DOSAR NR. …………………….. ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI ……………………………. SENTINŢA PENALĂ NR. …………………….. ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE : ………………………… INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN: PREŞEDINTE – ………………………………… GREFIER – ………………………………………. Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ……………………….. Pe rol soluţionarea cererii formulată de petentul ………………………….., având […]

Plangere impotriva Ordonantei Parchetului

Judecătoria SECTORUL 4, Sentinta penala Nr. 339 din 12 februarie 2010 DOSAR NR. ………………….. ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI ……………………. SENTINŢA PENALĂ NR. …………………….. ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: ………………………… INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN: PREŞEDINTE – …………………………… GREFIER – …………………………………….. Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ………………….. Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe petenta ………………………. […]

Plangeri prealabile

Judecătoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 49 din 5 martie 2010 PLÂNGERE ÎN FAŢA JUDECĂTORULUI ÎMPOTRIVA REZOLUTIILOR SAU ORODONANŢELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ. C.P.P. ART.278/1Sentinţa penală nr.49 din 05.03.2010 – dosar nr.1096/269/2009 Prin sentinţa penală nr.49/5.03.2010 pronunţată de Judecătoria Olteniţa, în baza art.278/1 pct.8 lit.a., a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de petenţii B.F. […]