Fără îndoială, la baza întregului drept comunitar european stau tratatele celor trei Comunităţi europene – Tratatul de la Paris din 1951, intrat în vigoare în 1952 (încheiat pe o perioadă limitată de 50 de ani) şi Tratatele de la Roma – de constituire a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM), semnate în 1957 şi intrate în vigoare în 1958.

Astfel încă prin Tratatul de la Paris se prevedea crearea unei pieţe comune a cărbunelui şi oţelului. Această concepţie s-a extins apoi şi la alte sectoare, Tratatele de la Roma prevăzând libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi a forţei de muncă. semnificativ în acest sens este articolul 9 al Tratatul de la Roma care prevedea: „Comunitatea va avea la bază o uniune vamală ce va acoperi întregul comerţ cu bunuri şi care va implica interzicerea taxelor vamale la importul şi exportul de produse între statele membre, ca şi a altor taxe cu efect echivalent”.

Un pas important pe calea realizării pieţei comune s-a făcut odată cu semnarea Actului Unic European, în 1986, intrat în vigoare la 1 iulie 1987. Actul apare astfel, ca un adevărat instrument de relansare instituţională şi de perfecţionare a pieţei interne cu un impact psihologic important şi totodată ca suport juridic al Europei.

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro
Anul elaborarii 2008
Pagini:

15

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]