Libertatea de stabilire şi de prestare de servicii include, conform art. 52 alin. 2 din Tratat, dreptul de a începe şi continua activităţi ca persoane nesalariate (independente), ceea ce înseamnă dreptul de acces la asemenea activităţi şi dreptul de a înfiinţa şi administra întreprinderi, în special companii şi firme, în înţelesul art. 58, adică acelea care au sediul lor statutar, administraţia lor centrală sau principalul lor stabiliment pe teritoriul comunitar şi care au fost constituite potrivit dreptului civil sau comercial inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice cârmuite de dreptul public sau privat, afară de acelea care nu aduc profit.

Aşadar, prin termenul de „prestare de servicii” trebuie să se înţeleagă o activitate remunerată, oferită în mod liber, oricare ar fi sectorul economic de activitate.

Pentru definirea termenului de prestare trebuie ca în primul rând să fie efectuată o „prestare de servicii”. În majoritatea cazurilor (ex: avocat, medic, transporturi), există un contract între prestator şi clientul său, destinatar sau beneficiar, al serviciilor oferite. Definirea acestuia în limitele dreptului civil are o mică importanţă când este vorba de prestarea în sine. Dar, pot exista şi situaţii în care există contract semnat între prestator şi destinatar: un astfel de exemplu este oferit de difuzarea televizată pe calea undelor herţiene; cu toate acestea se poate vorbi de o prestare de serviciu care este oferită destinatarilor.

În al doilea rând, şi este un criteriu esenţial, prestarea de servicii trebuie să fie oferită, în mod normal, în schimbul unei renumeraţii. Acest aspect face trimitere la finalitatea economică a prestării care este la baza Tratatului de la Roma. În general, remuneraţia este oferită de destinatarul serviciului făcut, însă nu întotdeauna se întâmplă astfel. Încă o dată, emisiunile televizate demonstrează că încasările indirecte pentru prestarea de servicii (încasări pentru spaţiul publicitar, de exemplu), trebuie să fie luate în consideraţie deoarece o activitate prestată pur şi simplu gratuit nu intră sub incidenţa art. 60 TCE.

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro
Anul elaborarii 2008
Pagini:

13

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]