Regimul juridic al actelor administrative desemnează ansamblul de reguli de fond şi de formă care se aplică acestor acte, dându-le o anumită particularitate. Aceasta înseamnă că interesează condiţiile în care trebuie să se emită actul administrativ pentru ca acesta să fie legal, să-şi realizeze scopul producând efecte juridice a căror valabilitate să nu poată să fie puse în cumpănă.

Altfel spus, o primă condiţie de valabilitate a actului administrativ o reprezintă legalitatea. Legalitatea actelor administrative presupune conformarea acestora cu legile adoptate, cu actele emise de autorităţile superioare celui al cărui act se discută dacă este legal sau nu. Legalitatea exprimă conformitatea cu dreptul, cu regularitatea juridică.

Legalitatea actelor administrative trebuie privită ca un principiu fundamental ce trebuie să stea la baza întregii activităţi a administraţiei. Legalitatea, ca regulă de valabilitate a actelor administrative şi ca principiu de acţiune a administraţiei, reprezintă un ansamblu de obligaţii, de posibilităţi şi de interdicţii.

Astfel, fiind manifestări de voinţă juridică, făcute în scopul de a produce efecte juridice, adică a crea, a modifica sau desfiinţa raporturi juridice, actele administrative au o anumită forţă juridică, în sensul producerii acestor efecte. Una din trăsăturile definitorii esenţiale ale actelor administrative constă în faptul că ele sunt emise în temeiul puterii de stat, cu autoritate publică. Datorită acestei trăsături, actele administrative se bucură de prezumţia de legalitate, adică sunt considerate a fi conforme cu legea, în sensul ei larg, adică de act cu voinţă juridică superioară actului în cauză.

Prezumţia de care se bucură actele administrative este o prezumţie relativă – juris tantum de legalitate, ceea ce înseamnă că ele pot fi atacate pe considerentul că actul este ilegal; prezumţia relativă de legalitate poate fi răsturnată, dovedindu-se că actul în cauză este ilegal.  Ilegalitatea actelor administrative poate fi invocată de organele de stat, de organizaţiile nestatale, precum şi de către persoane fizice şi juridice.

 

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro
Anul elaborarii 2009
Pagini:

14

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]