În primul rând se impune a sublinia că administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă, în esenţă, un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin aceste juridice, în scopul satisfacerii interesului general, prin acţiunea puterii publice.

Administraţia nu poate fi privită ca o entitate universală şi permanentă, marea varietate a efectivelor sale nu poate fi explicată doar prin importanţa economică sau demografică a statelor: este necesară luarea în considerare a structurilor, moravurilor, practicilor politice proprii fiecărei naţiuni. Contrar oricărei reguli constituţionale care presupune o putere definitivă, administraţia constituie o forţă printre altele. Această instabilitate în funcţie de epocă, cultură, civilizaţie, demonstrează problemele imediate, neliniştile, aspiraţiile colecti­vităţilor naţionale adesea eterogene. Organizarea administrativă constituie o manifestare particulară a specificităţii şi identităţii unui stat, ea reprezintă, cel mai adesea, produsul unei lungi evoluţii isto­rice, marcate de particularităţile naţionale, ce pare să fie, în consecinţă, în mod special, predestinată să reziste influenţelor europene.

Cercetând locul subsistemului administraţiei publice în cadrul sistemului social global, doctrina relevă în mod pregnant că, în statul de drept, administraţia publică reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul eşalonului politic.

Astfel, caracterizând administraţia publică drept o activitate în principal organizatorică, se desprinde poziţia de intermediar pe care o are aceasta între planul conducerii politice şi planul unde se realizează deciziile politice. Această caracteristică nu exclude posibilităţile ca activitatea de conducere în administraţia publică să se desfăşoare ca activitate creatoare, realizată prin acţi­uni de dispoziţie. Se poate aprecia că activitatea de conducere realizată de admi­nistraţia publică se desfăşoară la un nivel subordonat, inferior celui realizat de Parlament, dar superior conducerii care se realizează la nivelul serviciilor asigu­rate de administraţie.

Administraţia publică poate fi o administraţie a statului – „administraţie de stat” sau o administraţie a unităţilor administrativ-teritoriale -„administraţie publică locală”. În primul caz, interesul realizat de cei ce înfăptuiesc administraţia este un interes general al statului, ca reprezentant oficial al întregii naţiuni; în cel de al doilea caz, interesul realizat este al unei colectivităţi locale, recunoscută ca atare de stat, adică al unei unităţi administrativ-teritoriale.  

Administraţia publică se realizează în cea mai mare parte a ei în teritoriu, deoarece, de regulă, autorităţile centrale nu pot rezolva singure şi în mod exclusiv acele sarcini executive ce revin în mod specific nivelului local de abordare.

În acest sens, în teritoriu putem distinge administraţia publică locală, a colectivităţii respective, constituită din autorităţi sau organe locale – respectiv consiliile locale, de diferite nivele organizatorice – şi cele judeţene, primarul şi serviciile publice locale şi judeţene, prefectul, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, şi serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate, după caz, descentralizate sau structuri ale celor dintâi în unităţile administrativ-teritoriale.

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro
Anul elaborarii 2009
Pagini:

20

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: Document / PDF
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]