SECŢIUNEA IVAlte proceduri notariale   A. Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor   Art. 89. Notarul public poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere … Full story

B. Dare de dată certă înscrisurilor   Art. 90. Înscrisul căruia urmează să i se dea dată certă se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de … Full story

C. Certificarea unor fapte Art. 91. Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal: a) faptul că o persoană se află în viaţă; b) … Full story

D. Legalizarea copiilor după înscrisuri   Art. 93. Notarul public eliberează copii legalizate după înscrisurile originale prezentate de părţi, după confruntarea copiei cu originalul. În încheiere se … Full story

E. Efectuarea şi legalizarea traducerilor Art. 94. Pentru efectuarea traducerii, dacă aceasta nu este făcută de notarul public autorizat în acest scop, traducătorul atestat potrivit legii, … Full story

F. Primirea în depozit de înscrisuri şi documente   Art. 95. La primirea în depozit a unor înscrisuri şi documente, notarul public va menţiona, în încheiere, … Full story

G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin Art. 96. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor … Full story

H. Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale   Art. 97. La cererea părţii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva … Full story

I. Reconstituirea actelor originale   Art. 98. În situaţia dispariţiei unui act din care nu mai există nici un exemplar original se va proceda, la cererea şi … Full story