In vederea aplicarii dispozitiilor Hotararii Congresului Avocatilor nr. 14 din 21 iunie 2008 privind pregatirea profesionala continua a avocatilor, Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor obligatia acestora de a participa la formarea profesională continuă, prin:

a. participarea la actiuni cu caracter juridic sau profesional, organizate de către centrele regionale de formare profesională sau instituţiile universitare;

b. participarea la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic si având legătură cu activitatea profesională a avocaţilor;

c. publicarea de lucrări cu caracter juridic;

d. absolvirea unui curs de master  sau de doctorat în cadrul unei instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cu privire la lit. a), în prezent Baroul Bucureşti depune diligente pentru constituirea unui centru regional de formare profesională, avand ca scop pregătirea, formarea şi perfecţionarea, iniţială şi continuă a avocaţilor, în vederea asigurării exercitării calificate a dreptului de apărare şi a competenţei profesionale a avocaţilor.

În cadrul centrului teritorial, compus din barourile aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Bucureşti, urmează a se organiza diverse cursuri, prelegeri, conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări su ateliere menite a asigura pregătirea profesională continuă a avocaţilor.

Avocatii urmează a face dovada îndeplinirii obligaţiei privind fpormarea profesională continuă pentru anul 2008, până la 31 ianuarie 2009.

Dacă un avocat nu atinge media de 20 de ore de formare continuă pe an, în anul următor, acesta va fi obligat să atingă un număr superior cifrei de 20 de ore, astfel încât, numărul de ore de formare din fiecare an, să nu fie mai mic de 10 ore.

Participarea la activităţi de pregătire profesională organizate de alte entităţi decât INPPA, UNBR sau Baroul Bucureşti va putea fi valorificată sub aspectul acumulării orelor de pregătire profesională numai în măsura în care respectiva activitate de pregătire profesională obţine acreditarea Baroului Bucureşti, ca urmare a solicitării din partea organizatorilor. Solicitarea se face în scris, cu minimum o lună înainte, avand la baza oată documentaţia necesară pentru a fi evaluat conţinutul activităţii respective, în vederea alocării unui număr de ore de pregătire profesională.

Sursa: www.baroul-bucuresti.ro