Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, prin Comisia permanentă, anunţă organizarea unui interviu pentru primirea în profesie cu scutire de examen şi perioadă de stagiu în condiţiile art. 32 alin (1) din OUG nr. 86/2006 pentru avocaţii care au o vechime mai mare de 5 ani în profesie, în data de 12 decembrie 2008. În cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de candidaţi care pot fi intervievaţi în data menţionată, interviul va avea loc în mai multe zile/serii.

Comisia va verifica cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Sursa: www.unpir.ro