Actiune in anulare (OG nr. 5/2001)

Judecătoria CÂMPULUNG, Sentinta comerciala Nr. 685 din 29 octombrie 2010

R O M Â N I ADosar nr. …./205/2010 (Numar în format vechi …./2010)JUDECATORIA CAMPULUNGSENTINTA COMERCIALA Nr. 685Sedinta publica de la …. Octombrie 2010 Completul compus din:PRESEDINTE ….Grefier ….Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe reclamanta S.C. …. RELON S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. …… S.R.L., având ca obiect actiune în anulare (OG nr. 5/2001).La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pârâta, prin aparator V.A., lipsind reclamanta.Procedura de citare este legal îndeplinita.S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Aparatorul pârâtei depune la dosar delegatie de reprezentare, dupa care arata ca nu mai are alte cereri de formulat în cauza.Nemaifiind cereri noi de formulat instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul asupra fondului cauzei.Aparatorul pârâtei, având cuvântul, solicita respingerea actiunii în anulare ca nefondata, cu cheltuieli de judecata. Depune totodata, concluzii scrise.INSTANTAPrin actiunea înregistrata la data de ….10.2010, pe rolul acestei instantei, sub nr. …./205/2010, reclamanta S.C. …. SRL Cosesti – a chemat în judecata pe pârâta S.C. ….. S.R.L., solicitând instantei anularea ordonantei comerciale nr. …. din …septembrie 2010, pronuntata de Judecatoria Câmpulung, judetul Arges – în dosarul comercial nr. …./205/2010.În considerente, reclamanta arata, în esenta, ca în data de 10.01.2009, în calitate de cumparator, a încheiat cu S.C. ….. S.R.L., în calitate de vânzator, contractul de vânzare-cumparare nr…./2009, având ca obiect: – livrarea cantitatii de 2.000 mc cherestea scurta de plop pentru elemente paleti, livrare ce urma sa se faca ritmic, la cererea cumparatorului, iar plata la 30 de zile de la data facturarii.Mai arata reclamanta, în întâmpinarea depusa la data de 06.09.2010, în dosarul nr. 3121/205/2010, ca la 18.02.2009 a mers sa ridice marfa, care era deja pachetizata si i s-a motivat de catre administratorul pârâtei S.C. …. S.R.L. ca „marfa este balotata pentru a fi depozitata mai bine, ordonat, pe paleti si sa fie mai usor de încarcat în mijloacele de transport, si ca nu este nicio problema ca suporta eventualele diferente ce-ar rezulta în urma receptionarii acesteia la destinatie”.La desfacerea pachetelor, a mai aratat reclamanta, la receptia facuta la S.C. … SRL C…., „surpriza a depasit orice asteptare”, în sensul ca „marfa nu a corespuns din nici un punct de vedere: nici dimensional, nici ca proprietati individuale, conform standardelor, normelor si specificatiilor; în interiorul pachetelor, cheresteaua era sufocata, gaurita de carii, putrezita, mucegaita”.În urma sesizarii catre S.C. … S.R.L., partile au convenit ca materialul sa ramâna în custodia S.C. ….. SRL Cosesti, pâna ce va fi ridicata de catre pârâta, dar nu mai mult de 6 (sase) luni. Cum pârâta nu a dat nici un semn în acest sens, si cum datorita proastei calitati pe de o parte si a lipsei de responsabilitate în a rezolva situatia creata, pe de alta parte, comanda de cherestea a fost sistata.Tot reclamanta arata ca dupa 6 (sase) luni a fost contactata de administratorul pârâtei S.C. …. S.R.L. si i s-a sugerat sa fie platita marfa – cât se considera si cât se poate. În luna decembrie 2009, avertizati de Garda de Mediu, reclamanta a scos cheresteaua din curtea societatii, atentionând din nou pârâta. Mai arata reclamanta ca, din marfa – au recuperat aprox. 6 % (exterioarele pachetelor), pentru consum propriu, cantitate pentru care au platit suma de 2.000 lei, iar de restul cantitatii, asa cum este mentionat în procesul verbal de custodie, nu se considera responsabili. În cauza s-au citat partile, s-a atasat dosarul de fond si s-au depus concluzii scrise. Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: Prin ordonanta comerciala nr….. din 13.09.2010, pronuntata de Judecatoria Câmpulung în ds. nr. ../205/2010 s-a admis ordonanta de plata formulata de creditoarea S.C. …. S.R.L, dispunându-se somarea debitoarei sa achite creditoarei, în termen de 30 zile, suma de 13.750 lei contravaloare marfa si 44 lei cheltuieli de judecata.În motivarea ordonantei s-a retinut ca, din cuprinsul contractului de vânzare-cumparare nr. …/…2009, între parti s-a încheiat un contract pentru livrarea cantitatii de 2.000 mc cherestea, iar receptia marfii se face la fabrica, potrivit art. 6 din contract.Pentru marfa livrata de creditoare – debitoarei a fost emisa factura …./18.02.2009 si avizele de însotire secundare nr. …si … din 18.02.2009 pentru valoarea de 15.750 lei.Din suma totala, debitoarea a achitat 2.000 lei., obligând-o la achitarea diferentei de 13.750 leiDesi debitoarea, prin întâmpinarea depusa la dosar a contestat suma pretinsa, aratând ca nu s-a putut face plata totala, întrucât produsele nu au corespuns din punct de vedere al calitatii, întrucât procesul verbal de custodie din 19.02.2009 nu a fost încheiat la ridicarea marfii, asa cum este mentionat în contract – art. 6, aceasta nu a fost comunicat creditoarei si nu a fost semnat si stampilat de creditoare, precum si celelalte aparari reiterate prin cererea în anulare, instanta nu a luat în considerare aceste aparari apreciind ca este vorba de o creanta certa, lichida si exigibila, conform art. 1 din O.G.. 5/2001Investita cu solutionarea prezentei cereri în anulare, analizând actele aflate la dosar, instanta retine ca, între cele doua societati comerciale s-au desfasurat relatii comerciale specifice de mai multa vreme., care s-au derulat normal. În data de 10.01.2009, S.C. ….. Cosesti, în calitate de cumparator, a încheiat cu S.C. ….. S.R.L., în calitate de vânzator, contractul de vânzare-cumparare nr. …/2009, având ca obiect: – livrarea cantitatii de 2.000 mc cherestea scurta de plop pentru elemente paleti, livrare ce urma sa se faca ritmic, la cererea cumparatorului, iar plata la 30 de zile de la data facturarii.La data de 18.02.2009 a mers sa ridice marfa, care era deja pachetizata si i s-a motivat de catre administratorul pârâtei S.C. …. S.R.L. ca „marfa este balotata pentru a fi depozitata mai bine, ordonat, pe paleti si sa fie mai usor de încarcat în mijloacele de transport, si ca nu este nicio problema ca suporta eventualele diferente ce-ar rezulta în urma receptionarii acesteia la destinatie”, însa, la desfacerea pachetelor, la receptia facuta la S.C. ….. SRL Cosesti, „surpriza a depasit orice asteptare”, în sensul ca „marfa nu a corespuns din nici un punct de vedere: nici dimensional, nici ca proprietati individuale, conform standardelor, normelor si specificatiilor; în interiorul pachetelor, cheresteaua era sufocata, gaurita de carii, putrezita, mucegaita”.În urma sesizarii catre S.C. ……. S.R.L., partile au convenit ca materialul sa ramâna în custodia S.C. …… SRL Cosesti, pâna ce va fi ridicata de catre pârâta, dar nu mai mult de 6 (sase) luni, însa acest lucru nu s-a întâmplat, drept pentru care comanda de cherestea a fost sistata.Din ansamblul reglementarii procedurii speciale a somatiei de plata rezulta ca aceasta procedura speciala este pusa la dispozitia creditorilor care au o creanta certa, lichida si exigibila constatata printr-un înscris semnat de parti sau însusit în alt mod de parti, înscris care însa nu este titlu executoriu potrivit legii. Asadar, singurul impediment pentru a trece la executarea silita este lipsa titlului executoriu, celelalte conditii necesare pentru începerea executarii silite trebuie îndeplinite. Scopul procedurii speciale a somatiei de plata a fost tocmai reglementarea unei proceduri prin care creditorii titulari ai unor asemenea creante sa botina un titlu executoriu fara a se analiza fondul raporturilor juridice pe calea procedurii de drept comun. Instanta retine ca între parti exista o situatie litigioasa, pentru a carei lamurire se impune administrarea de probe, astfel ca cerintele speciale de admisibilitate ale procedurii somatiei de plata nu sunt întrunite. Aceste aspecte pot fi analizate numai în conditiile procedurii reglementate de art. 179 C.proc.civ., procedura ce ar necesita administrarea de probe care nu sunt admisibile în procedura speciala a somatiei de plata,conform art. 6 din O.G.5/2001. Pentru aceste considerente, în baza art. 8 din O.G. 5/2001, instanta va admite actiunea în anulare, va anula ordonanta comerciala nr. … din … septembrie 2010, pronuntata de Judecatoria Câmpulung, în dosarul comercial numarul …../205/2010.PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGIIHOTARASTEAdmite cererea în anulare formulata de reclamanta S.C. …. S.R.L., cu sediul în comuna ….. judetul Arges, înregistrata la ORC sub nr. J./../.., CUI – RO …., în contradictoriu cu pârâta S.C. …. S.R.L., cu sediul în …., judetul Tulcea, înregistrata la ORC sub nr. J…/../…, CUI- RO …… Anuleaza ordonanta comerciala nr…../….09.2010, pronuntata de Judecatoria Câmpulung, în dosarul nr…../205/2010.Irevocabila.Pronuntata în sedinta publica, azi, 26 octombrie 2010. Judecator, Grefier, ……………….. ……………. 4 ex./29.10.2010../…