Analiza drepturilor morale de autor

   Potrivit art. 10 din legea dreptului de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, autorul unei opere are următoarele drepturi morale: dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă publică; dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei; dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică; dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa; dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exerci-tarea retractării. Toate acestea vor fi dezvoltate şi analizate în cadrul studiului de faţă.

Vrei mai multe informaţii despre DREPTURILE MORALE DE AUTOR? Cumpără acum STUDIUL:

ANALIZA DREPTURILOR MORALE DE AUTOR,

realizat in 2008

 CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

 Detalii tehnice ale studiului:

Format – *.pdf, A4

Nr. de pagini – 13, format A4, Dimensiune caractere – 12 pt., Times New Roman

Printabil – DA

Optiune de copiere [copy/paste] – ACTIVA [puteţi copia conţinutul în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

Protectie – DA [Documentul este protejat cu o PAROLA pe care o veţi primi prin email odată cu studiul comandat]

 DIN Cuprins:

– Consideratii generale despre dreptul de autor potrivit Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

– Enumerea si apoi prezentarea detaliata a drepturilor morale de autor si anume:

   – dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă publică;

   – dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;

   – dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică;

   – dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;

   – dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exerci-tarea retractării.

Bibliografie selectiva

Demo studiu:

ANALIZA DREPTURILOR MORALE DE AUTOR

[Versiune DEMO]